Europejska Rada Ochrony Danych posiada osobowość prawną. Reprezentuje ją przewodniczący. W skład EROD wchodzą przewodniczący organu nadzorczego każdego państwa członkowskiego lub jego przedstawiciel oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych lub jego przedstawiciel. Komisja ma prawo do udziału w działaniach i posiedzeniach Europejskiej Rady Ochrony Danych,...
Mechanizm spójności stosują organy nadzorze, a w stosownym przypadku także z Komisja. Czynią to, aby przyczynić się do spójnego stosowania rozporządzenia GDPR w całej Unii. Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych Przedmiot decyzji EROD Właściwy organ nadzorczy zgłasza Europejskiej Radzie Ochrony Danych projekt decyzji...
Współpraca miedzy wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy Współpraca wiodącego organu nadzorczego i organów nadzorczych Wiodący organ nadzorczy i organy nadzorcze, których sprawa dotyczy: 1) wymieniają się wszelkimi stosownymi informacjami; 2) dostarczają sobie nawzajem informacji Uprawnienia wiodącego organu nadzorczego Wiodący organ...

Popularne posty