GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Grupa Robocza

GRUPA ROBOCZA art. 29 (istniała do 25.05.2018):

Dokumenty przyjęte, przed wynikiem konsultacji społecznych (Link: https://uodo.gov.pl/pl/p/przyjete):

Link: https://uodo.gov.pl/pl/p/dokumenty-przyjete-przed-wynikiem-konsultacji-spolecznych

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies