GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
14 września 2022

Zgoda na marketing

Zgoda na marketing to zgoda danej osoby na dostarczanie jej informacji handlowych od danego podmiotu.

Zgoda na marketing

Na gruncie prawa polskiego i europejskiego tę tematykę regulują przepisy RODO, a także art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Należy zwrócić uwagę, że na gruncie polskich przepisów wyłącznie zgoda może być podstawą dostarczenia do danej osoby treści marketingowych.

Jak nie omijać przepisów o marketingu bezpośrednim

Na początku należy odróżnić zgodę na przesyłanie marketingu od zgody jako podstawy przetwarzania danych, ponieważ nie są to pojęcia równoznaczne. Najczęściej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest uzasadniony interes z art.6 ust. 1 lit. f RODO. Uzyskując wcześniej zgodę na kontakty w celach marketingowych wynikającą z polskich przepisów, nie ma potrzeby uzyskiwania oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Posłuchaj podcastu:

Ikona mikrofonu radiowego po lewej stronie, a po prawej stronie tytuł podcastu

Kliknij TUTAJ

Właściwa zgoda marketingowa powinna zawierać informacje o:

  1. podmiocie, na rzecz którego zgoda jest udzielana;
  2. kanale przyszłego kontaktu;
  3. celu tego kontaktu.

Dobrze zbudowana zgoda marketingowa powinna rozdzielać zgody na poszczególne kanały komunikacji. Również uzyskiwana zgoda na marketing na rzecz podmiotów trzecich powinna być wydzielona. Jednocześnie należy wskazać, że zgoda marketingowa musi być świadoma i jednoznaczna. Nie może być dorozumiana oraz domyślna.

Surowa kara za telemarketing

Uzyskując zgodę na marketing nie należy zapominać o obowiązku informacyjnym. Uzyskując dane osobowe w celach marketingowych powinniśmy pamiętać o spełnianiu obowiązków administratora wynikających z RODO. Dodatkowo obowiązkowe jest wdrożenie rozwiązań pozwalających na skuteczne przyjmowanie sprzeciwu/wycofywanie zgody.

Kolejną kwestią, o której trzeba pamiętać jest fakt, że zgoda na działania marketingowe musi być uprzednia. W przypadku, gdy zgoda jest uzyskiwana np. ustnie w chwili nawiązania rozmowy telefonicznej z klientem, taka zgoda będzie nieważna, a w konsekwencji dostarczanie treści marketingowych opartych na zgodzie uzyskanej w ten sposób będzie naruszeniem przepisów polskich ustaw.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytanie związane z  RODO i  potrzebujesz porady?

Świetnie trafiłeś! Od 18 lat zapewniamy wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych.

Napisz do nas >>

Udostępnij publikację:

Pozostałe artykuły


25 października 2022

11 października 2022

4 października 2022

29 września 2022
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies