GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
17 stycznia 2022

Dane osobowe

Dane osobowe to temat coraz częściej pojawiający się w przestrzeni publicznej. Szczególnie w związku z wejściem w życie RODO warto zapoznać się z ich definicją. Czym więc tak naprawdę są dane osobowe?

Dane osobowe

Definicja z RODO

Według RODO dane osobowe „oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

Przykłady

Dane osobowe służą do zidentyfikowania danej osoby fizycznej, zatem nie mogą być zanonimizowane i tworzą katalog mający charakter otwarty. Zalicza się do nich m.in. informacje takie jak:

  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL,
  3. numer telefonu,
  4. adres zamieszkania i adres IP,
  5. dane biometryczne (in. odciski palców),
  6. adres e-mail umożliwiający identyfikację (np. kowalska@email.com.)

Które dane pozwalają na identyfikację?

Według RODO, aby sprawdzić, czy informacje umożliwiają zidentyfikowanie  osoby i tym samym są to dane osobowe, należy „wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny.” W RODO znajdziemy także informację, że za dane osobowe nie uznaje się informacji anonimowych.

Autorką artykułu jest Zuzanna Osiej

 

 

 

Udostępnij publikację:

Pozostałe artykuły


25 października 2022

11 października 2022

4 października 2022

29 września 2022
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies