GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Ankiety satysfakcji po węgiersku

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Zapewne wielu z nas, jeśli nie każdy, otrzymał prośbę o wypełnienie ankiety satysfakcji po skorzystaniu z usługi jakiegoś przedsiębiorcy. Niektórzy wypełniają ankiety chętnie, inni ich nie znoszą, ale czy ktoś się zastanawiał na jakiej podstawie je dostajemy? Czy są one zgodne  z RODO? Niedawno węgierski organ ochrony danych przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Wydał decyzję w sprawie krajowej, w której ukarał importera samochodów za niewłaściwe praktyki przetwarzania danych w związku z pomiarem satysfakcji klientów.

Ankiety satysfakcji po węgiersku

Skąd ankieta satysfakcji?

Podmiot danych oddał swój samochód do warsztatu samochodowego, który miał wykonać przegląd samochodu. Po wykonanej usłudze warsztat poprosił swojego klienta o przekazanie adresu e-mail, co klient uczynił. Po jakimś czasie, na wskazany adres e-mail została przesłana wiadomość e-mail z prośbą o odpowiedź na kilka pytań w związku ze skorzystaniem z usług warsztatu. Klient nie wypełnił tej ankiety, po upływie kilku kolejnych dni otrzymał przypomnienie i ponowną prośbę o wypełnienie ankiety. Wiadomość choć dotyczyła skorzystania z usługi we wspomnianym warsztacie samochodowym nie pochodziła od niego, a od podmiotu trzeciego. Podmiot trzeci, który przesłał wiadomość obok adresu e-mail pozyskał również numer podwozia samochodu klienta, który wskazał w treści swojej wiadomości. Klient nie został przed przesłaniem ankiety poinformowany o możliwości przekazania jego danych podmiotowi trzeciemu, nie pozyskano od klienta również zgody na takie przekazanie.

Kto odpowiadał za ankietę?

W toku postępowania organ ustalił, że podmiotem, który wysłał ankietę był wyłączny importer marki samochodu, który posiadał klient. Klient pozostawał w relacji z importerem na podstawie oddzielnej umowy. Jak wynikało z analizy wiadomości otrzymanej przez klienta informacje zawarte w wiadomości były niewystarczające by stwierdzić komu i dlaczego jego dane – adres e-mail, dane dot samochodu zostały przekazane. Jak wykazało postępowanie, informacje o przekazaniu danych zwykle są przekazywane wraz z dokumentacją roboczą, ale w badanej sprawie klientowi nie zostały dostarczone te dokumenty, a więc informacja także nie została udostępniona.

Widać, że zarówno warsztat samochodowy jak i importer zaniedbały swój obowiązek w zakresie przekazania klientowi wystarczających informacji o przetwarzaniu przez nich jego danych, odpowiednio z art. 13 i 14 RODO. Co ciekawe, pomimo tego w wydanej decyzji powołano się na naruszenie art. 12 ust. 1 i 13 RODO, ale już nie art. 14 RODO!

Czy ktoś posiadał uzasadniony interes?

Wysyłanie ankiet satysfakcji importer oparł na swoim uzasadnionym interesie. Uzasadniając, że zbieranie opinii jest konieczne dla celów monitorowania zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonej przez niego usług. Z takim uzasadnieniem nie zgodził się organ, który wskazał, że w związku z przekazaniem klientowi niewystarczających informacji nie można mówić o uzasadnionym interesie w tym przypadku. Jednocześnie zdaniem organu importer nie mógł wykazać dlaczego jest mu potrzebny tak szeroki katalog danych, które pozyskał w związku ze wspomnianym interesem tj. imię i nazwisko klienta, adres e-mail, adres domowy, numer telefonu, wiek, płeć, numer VIN, numer rejestracyjny, dane techniczne pojazdu, nazwa dealera, data skorzystania z usług oraz treść udzielonej opinii. Na tej podstawie organ uznał, że przetwarzanie danych klienta przez importera jest niezgodne z prawem. Organ nakazał zmianę stosowanej praktyki i jednocześnie nałożył karę na importera w wysokości ok. 14 tysięcy euro.

Ta decyzja nie rozstrzyga w istocie czy badanie satysfakcji jest marketingiem, jeśli tak to co byłoby podstawą przetwarzania, ale zwraca uwagę na ciekawy przepływ danych i bezpodstawne przypisanie sobie ról z nadmiernym zakresem danych, które przy braku obowiązku informacyjnego kosztowały administratora 14 tyś. Euro.

Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/hungarian-sa-fines-car-importer-unlawful-data-processing-practices-related_en

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies