GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
29 października 2019

Wywiad z przedstawicielem Organu Nadzorczego z Estonii

Wywiad z przedstawicielem Organu Nadzorczego z Estonii

Z okazji zakończenia pierwszego roku stosowania Rozporządzania 679/2016/UE postanowiliśmy wysłać kilka pytań do organów nadzorczych z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dotyczących ich doświadczeń zebranych przez ten okres.

Poniżej znajduje się tłumaczenie krótkiego wywiadu z Panią Maarja Kirss, Dyrektor ds. Współpracy Estońskiego Inspektoratu ds. Ochrony Danych.

  1. Jakie zmiany prawne/ organizacyjne przyjął Państwa organ w związku z wdrożeniem RODO?

Nie podjęliśmy żadnych zasadniczych zmian w naszej organizacji. Jednakże ustawa wprowadzająca RODO (estońska ustawa o ochronie danych osobowych) weszła w życie 15 stycznia 2019 r. Okres ten spowodował pewne problemy związane z wdrażaniem prawa.

  1. Jaki był najtrudniejszy element Państwa przygotowań do RODO?

Prawdopodobnie problem związany z legislacją, wspomniany w poprzedniej odpowiedzi. Dodatkowo, estońskie prawo nie przewiduje koncepcji administracyjnych kar pieniężnych.

  1. Czy doświadczyli Państwo dużych zmian w odniesieniu do ilości zapytań, które Państwo otrzymują? Czy zmienił się charakter spraw?

Ilość zapytań (jak również połączeń wykonywanych na infolinię) zauważalnie wzrosła, jednakże ilość skarg pozostała taka sama.  

  1. Jaki był Państwa największy sukces?

Wydaliśmy wytyczne dla administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających. Z naszej inicjatywy oraz opierając się na partnerstwie z nami, trzy główne uniwersytety w Estonii prowadzą zajęcia dla inspektorów ochrony danych (ten ciągle trwający proces rozpoczął się w 2017 r.)

  1. Co uważają Państwo za największą porażkę/ kwestię wymagającą dalszej pracy?

Nadal trwające problemy (nieścisłości) w prawie krajowym, wdrażającym RODO.

  1. Co Państwa najbardziej zaskoczyło po wejściu w życie RODO?

Nie było niespodzianek, inspektorat był dobrze przygotowany.

  1. Którą ze swoich decyzji uważają Państwo za najbardziej interesującą?

Jak do tej pory nie mieliśmy jeszcze żadnych wyjątkowych spraw.

  1. Które obszary będą wymagały Państwa działań w najbliższej przyszłości?

Ustalamy nasz plan za pomocą rocznych planów prac, ale ich treść nie będzie opublikowana.

  1. Czy rozważają Państwo jakieś zmiany organizacyjne w świetle doświadczeń zebranych w trakcie pierwszego roku stosowania RODO?

Na obecną chwilę nie.

  1. Jaką przyszłość widzą Państwo przed ochroną danych osobowych w następnym roku? Jaki będzie kierunek dalszych zmian w tym obszarze?

Przyszłe wyzwania będą prawdopodobnie związane z rozwojem cyfrowym.

 

 

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter