GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Wielka Brytania będzie miała nową ustawę o ochronie danych osobowych

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Wielka Brytania będzie miała nową ustawę o ochronie danych osobowych

Królowa Elżbieta II w mowie tronowej z 21 czerwca 2017 poinformowała o zamiarze zastąpienia ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku, nową. Jest to jeden z elementów planu działań rządu na najbliższy rok. Nowa ustawa ma być zgodna z europejskim system ochrony danych osobowych i ma zapewnić ochronę danych na najwyższym, światowym poziomie.

Departament Kultury, Mediów i Sportu oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będą nadzorowały prace parlamentu nad nową ustawą.

Kierunek zmian

Projekt nowej ustawy ma na celu sprostanie wymaganiom jakie niosą ze sobą nowe technologie. Zapewni to Wielkiej Brytanii czołowe miejsce w dziedzinie innowacji technologicznych, międzynarodowego udostępniania informacji oraz ochrony danych osobowych. Projekt zakładać będzie też zwiększenie i wzmocnienie praw osoby, której dane dotyczą w zakresie kontroli nad przetwarzaniem jej danych osobowych, a także prawa do bycia zapomnianym, kiedy osoba, której dane dotyczą nie chce, aby wskazane dane były w dalszym ciągu przetwarzane. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy za tym przetwarzaniem stoi nadrzędny interes.

Chcąc sprostać społecznym oczekiwaniom, brytyjski rząd zapowiedział, że uchwalone zostaną przepisy, dające możliwość usunięcia danych osobowych z popularnych portali społecznościowych, umieszczonych przez osoby, gdy te nie miały ukończonego 18 roku życia. Będzie to całkiem nowe rozwiązanie.

Założenia projektu

Po przemowie Królowej, rząd brytyjski wygłosił swoje oświadczenie w którym podkreślił, że celem ustawy jest podniesienie poziomu ochrony danych osobowych obywateli, a także dostosowanie przepisów do wymogów obecnej epoki technologii cyfrowej. Kwestie, które wymagają szczególnej uwagi to przetwarzanie danych dużych portali społecznościowych. Rząd zauważył, jak ważna jest szybka i sprawna międzynarodowa wymiana informacji, między policją i organami sądowymi, celem zapobiegania terroryzmowi.

Przewiduje się, że ustawa, w jej końcowym brzmieniu zostanie opublikowana w 2018 roku, jeszcze przed 25 maja kiedy to państwa członkowskie, obowiązane będą do stosowania RODO.

Komentarze eksperta

W sprawie wypowiedział się Paul Jordan z IAPP and Editorial Board, Journal of Data Protection and Privacy. Zauważył, że przedsiębiorcy entuzjastycznie zareagowali na przedstawione propozycje. Firmy z niepokojem oczekiwały na informacje o planowanej zmianie ustawy o ochronie danych osobowych. Badania prowadzone wśród małych i średnich przedsiębiorców wykazały, że nie rozumieją oni związku, jaki wywrze Brexit na unijne regulacje z zakresu ochrony danych osobowych, przede wszystkim tego, czy firmy brytyjskie będą zobowiązane do stosowania RODO w zakresie danych osób z UE. Wyzwaniem dla nich są też wyśrubowane standardy dotyczące ochrony danych osobowych.

Źródło:

  1. https://www.linkedin.com/pulse/new-data-protection-act-alignment-gdpr-queens-ardi-kolah-ll-m?trk=v-feed&trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BiFjE5%2BJejeZKy%2BxAEM1aLQ%3D%3D
  2. https://www.gov.uk/guidance/legislative-process-taking-a-bill-through-parliament
  3. http://www.parliament.uk/education/about-your-parliament/how-laws-are-made/
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies