GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie małoletnich przed pornografią – czy na przedsiębiorców czeka chaos?

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie otrzymał pierwsze opinie w ramach konsultacji, w tym opinie przedstawił Prezes UKE oraz Prezes UODO. Wskazują oni na liczne niejasności w nakładanych na przedsiębiorcach obowiązkach, których nieprzestrzeganie grozi nałożeniem surowych kar.

Ustawa o ochronie małoletnich przed pornografią – czy na przedsiębiorców czeka chaos?

Jak wskazywaliśmy w naszym poprzednim artykule, projekt ustawy nakłada na dostawców internetu obowiązek oferowania abonentom bezpłatnego, prostego, skutecznego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych. Za naruszenie przepisów ustawy ma grozić kara do 3 proc. przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym oraz do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym.

Ustawa o ochronie dzieci przed pornografią – czyli jak przedsiębiorcy mają zostać specjalistami od pornografii

Uwagi Prezesa UKE

W swoim piśmie Prezes UKE stwierdza, że sam cel ustawy- ochrona dzieci przed pornografią jest słuszny, ma jednak uwagi co do treści samych przepisów. Po pierwsze art. 3 nakłada na dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczącego usługę dostępu do internetu obowiązek zapewnienia możliwości skorzystania przez abonenta z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie – wedle Prezesa UKE brak jest wskazania, na czym ta usługa miałaby polegać. Dalej zwraca on uwagę na brak definicji legalnej określenia „treści pornograficzne”, co z punktu widzenia tego projektu ustawy jest pojęciem kluczowym.. Ponadto klauzule generalne („skuteczne i łatwe dla abonenta blokowanie (…) dostępu do treści pornograficznych w internecie” czy „prosty sposób wraz z domyślną konfiguracją usługi”) mogą budzić duże wątpliwości ze strony przedsiębiorców. Prezes UKE zwraca uwagę, że brak precyzyjnego określenia obowiązku sprawi, że przedsiębiorcy nie będą wiedzieli, jakie dokładnie treści mają blokować.

Następnie Prezes UKE wskazuje, że nie jest jasne , w jaki sposób miałaby być przeprowadzana weryfikacja, o której mowa w art. 10 ust. 2 projektu ustawy. Nie zostało bowiem dookreślone, w jaki sposób przedsiębiorca miałby weryfikować wiek odbiorcy korzystającego z dostępu do internetu.

Prezes UODO także ma wątpliwości

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwraca natomiast uwagę na kwestie związane z ochroną danych osobowych. Wskazuje, że obowiązek z art. 9 ust. 3 projektu ustawy o raportowaniu ministrowi właściwemu o podjętych przez siebie działaniach związanych ze świadczeniem usługi ograniczającej dostęp do treści pornograficznych w internecie oraz działaniach promujących jej korzystanie, ma nieprecyzyjny zakres. Pojęcie „niewystarczających informacji” wedle Prezesa UODO jest nieprecyzyjne i niesie ze sobą ryzyko żądania przez ministra, zawarcia w raporcie informacji o abonentach. Prezes UODO wskazuje, podobnie jak Prezes UKE, że przepisy projektu ustawy nie wskazują, w jaki sposób będzie weryfikowany wiek użytkowników. Podkreśla, że weryfikacja wieku może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników oraz danych szczególnej kategorii (np. informacji o orientacji seksualnej).

Na koniec Prezes UODO zwrócił uwagę na uprawnienia ministra do kontroli. Niejasne jest czy podczas kontroli będzie on uprawniony do przetwarzania danych osobowych abonentów np. w związku z wyświetlaniem im niechcianych treści. Wyjaśnienie tej kwestii jest konieczne z punktu zasady minimalizacji danych oraz zasady ograniczenia celu.

Gigantyczna kara nałożona przez Prezesa UODO na sklep internetowy

Niejasności w projekcie

Podsumowując, widać, że projekt ustawy pozostawia wiele do życzenia. Ilość niejasności oraz niedopowiedzeń może sprawić, że przedsiębiorcy będą zmuszeniu sami decydować, co jest np. treścią pornograficzną, a następnie będą na nich nakładane kary z tytułu niedotrzymania obowiązków narzuconych przez ustawę. Innymi słowy, zostaną pozostawieni sami sobie, jak to często ostatnio bywa. Projekt jak na razie pozostaje na etapie konsultacji i miejmy nadzieje, że nie jest to jego ostateczna wersja. Jeśli ustawa weszłaby w życie w obecnym kształcie, to przedsiębiorców czekałaby wielka niepewność i hipotetyczne wysokie kary.

 

Projekt ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12365050/12918314/12918315/dokument579779.pdf

Uwagi PUODO: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12365050/12918314/12918317/dokument600647.pdf

Uwagi Prezesa UKE:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12365050/12918314/12918317/dokument600648.pdf

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies