GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie wykonawcze do nowelizacji kodeksu pracy

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Rozporządzenie wykonawcze do nowelizacji kodeksu pracy

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, posłowie odrzucili wszystkie poprawki Senatu i przyjęli nowelizacje Kodeksu Pracy dotyczącą kontroli trzeźwości i pracy zdalnej. Ustawa teraz czeka na podpis Prezydenta.

Praca zdalna i kontrole trzeźwości w pracy – nowe regulacje

Znowelizowaną ustawą Minister właściwy ds. zdrowia został upoważniony do wydania rozporządzenia wykonawczego, którego projekt ujrzał światło dzienne 22 grudnia 2022 r.

Badanie obecności alkoholu

Projekt  szczegółowo opisuje warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę i policję badania na obecność alkoholu. To badanie może polegać albo na badaniu wydychanego powietrza, albo na badaniu krwi. Badanie wydychanego powietrza co do zasady przeprowadzane jest przed badaniem krwi.

Badanie wydychanego powietrza może być przeprowadzone metodą:

 1. spektrometrii w podczerwieni; lub
 2. utleniania elektrochemicznego.

Z takiego badania sporządza się protokół, który zawiera takie dane badanego jak:

 1. imię, nazwisko;
 2. numer PESEL (jeżeli badany go nie posiada – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 3. data urodzenia;
 4. płeć;
 5. wzrost;
 6. masa ciała;

(informacje o wzroście oraz masie ciała pozyskiwane są na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe).

Oprócz tego w protokole znajdują się informacje dotyczące badania, jego wynik, a także na podstawie oświadczenia badanego: ilość, rodzaj, godzina spożycia napojów alkoholowych przez badanego jak i informacje o chorobach.

Badanie krwi z kolei polega na co najmniej dwukrotnej analizie laboratoryjnej pobranej krwi.  Warto pamiętać, że krew pobiera się do dwóch probówek, a każda z nich  jest oznaczona numerem PESEL oraz imieniem i nazwiskiem. Przy badaniu krwi również sporządza się odpowiedni protokół. Co ciekawe, decyzje o odstąpieniu od pobrania krwi z powodu uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osoby badanej może podjąć wyłącznie lekarz.

Środki działające podobnie do alkoholu

Nowelizacja Kodeksu Pracy zezwala również na badanie pracowników na środki działające podobnie do alkoholu. W rozporządzeniu wymienione zostały dokładnie jakie są to środki:

 1. opioidy;
 2. amfetamina i jej analogi;
 3. kokaina;
 4. tetrahydrokanabinole;
 5. benzodiazepiny.

Badanie na obecność powyższych środków może polegać na trzech metodach: badanie krwi, moczu lub przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Ostatnia metoda oznacza po prostu pobranie próbki śliny i zbadanie w odpowiednim urządzeniu. Dodatkowo po wykonaniu badania należy sporządzić odpowiedni protokół tak jak przy badaniu na obecność  alkoholu.

Badania pracowników

Podsumowując, dobrą wiadomością dla pracodawców jest to, że będą mogli oni nie tylko badać swoich pracowników na obecność alkoholu, ale również środków działających podobnie do alkoholu. Niestety lista takich środków w rozporządzeniu jest krótka, choć w przyszłości może się to zmienić. Dodatkowo, może wystąpić podobny problem jak w przypadku walki z dopalaczami – mogą mianowicie zacząć pojawiać się nowe substancje psychoaktywne, nieujęte w rozporządzeniu, na obecność, których pracodawca nie będzie mógł badać pracownika, do momentu aktualizacji rozporządzenia.

Z kolei pracodawcy sami będą musieli ocenić, która z metod badań obecności alkoholu i środków podobnych jest dla nich opłacalna ze względu na precyzyjność testu jak i ze względów ekonomicznych.

Co prawda jest to dopiero projekt rozporządzenia, ale już warto się z nim zapoznać, by być przygotowanym do nadchodzących  zmian.

 

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12367602/12940175/12940176/dokument595614.pdf

 

Poznaj zmiany w kodeksie pracy w praktyce!

Zapisz się na szkolenie online:

RODO w HR – przetwarzanie danych kadrowych z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu pracy

Start: 9 lutego 2023 w godz. 10:00 – 15:00

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia znajduje się TUTAJ

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies