Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziło w art. 26 bardzo ciekawą, ale i niejednoznaczną instytucję współadministratora danych osobowych. W przypadku współadministrowania trzeba zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych i rzadko  poruszanych faktów. Po pierwsze, współadministrowanie nie jest nową instytucją...
Na stronie Norweskiego Organu Ochrony Danych znajdują się Wytyczne w sprawie rozwoju oprogramowania zgodnie z zasadami ochrony prywatności w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych. Całe wytyczne, składające się z około 10 rozdziałów dostępne są w języku angielskim tutaj: https://www.datatilsynet.no/en/regulations-and-tools/guidelines/data-protection-by-design-and-by-default/. Poniżej...
W dniu 20 września 2018 r., na stronie Urzędu Rzecznika ds. Informacji (ICO – brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych) ukazała się informacja o nałożeniu kary na spółkę Equifax Ltd za brak skutecznej ochrony nad danymi osobowymi. Treść...
O obowiązku informacyjnym słów kilka Jednym z głównych obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych przez przepisy RODO jest obowiązek informacyjny, który w określonych sytuacjach musi być spełniony w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Prawodawca unijny znacznie rozszerzył katalog informacji, jakie...
Na stronie Austriackiego Urzędu ds. Ochrony Danych zamieszczono informację dotyczącą stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do dronów. Informacja ta została umieszczona jeszcze przed wejście w życie RODO, gdyż odwołuje się do rejestracji zbiorów danych osobowych, tym niemniej...
Na stronie internetowej Bawarskiego Urzędu Krajowego ds. Nadzoru nad Ochroną Danych (jeden z niemieckich organów nadzorczych działających na poziomie krajów związkowych), dostępne jest stanowisko dotyczące określenia tego, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych czy...
Rola wiążących reguł korporacyjnych w przetwarzaniu danych osobowych W dobie wszechobecnej globalizacji przedsiębiorcy europejscy rozszerzają swoją działalność na rynki amerykańskie, wschodnioeuropejskie czy azjatyckie. Efektywne prowadzenie działalności gospodarczej przez transgraniczne korporacje jest możliwe tylko dzięki minimalizacji ograniczeń prawnych w zakresie przepływu...
  Na stronie internetowej Bawarskiego Urzędu Krajowego ds. Nadzoru nad Ochroną Danych (jeden z niemieckich organów nadzorczych działających na poziomie krajów związkowych), dostępne są wskazówki dotyczącego tego w jaki sposób spełniać obowiązek informacyjny w przypadku rozmowy telefonicznej. Niemiecka wersja językowa wskazówek,...
W dniu 5 września 2018 r. Konferencja niezależnych organów nadzorczych na poziomie krajowym oraz federalnym (zwana dalej DSK lub Konferencją) opublikowała uchwałę/decyzję w sprawie fanpage’y na Facebooku. Uchwała ta, bazując na czerwcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE)...
Zapraszamy na kurs poświęcony RODO w HR, a wśród wykładowców m.in. dr Maciej Kawecki, dr Dominika Dorre Kolasa, dr Paweł Litwiński, dr Ewa Kulesza, dr Marlena Sakowska, mec. Tomasz Osiej, Adw. Dominika Stępień-Duch, dr Marcin Wujczyk. Więcej informacji pod linkiem: http://www.kppips.wpia.uj.edu.pl/kurs-doksztalcajacy/program-kursu

Popularne posty