Na stronie internetowej Rzecznika ds. Ochrony Danych Kantonu Zűrich, jakiś czas temu ukazał się interesujący materiał dotyczący sposobu zabezpieczenia danych osobowych na smartfonie. Przedstawia on 7 zwięzłych i jasnych zasad, w jaki sposób zwiększyć poziom zabezpieczenia tego typu urządzeń....
Krajowa Komisja ds. Informatyki oraz Wolności (CNIL), czyli francuski organ nadzorczy w rozumieniu RODO, wydała formalny nakaz wobec spółki zarządzającej szkołą, dotyczący przemodelowania stosowanego przez nią systemu monitoringu. Główne zarzuty dotyczyły ciągłego nagrywania różnych obszarów szkoły, możliwości dostępu do monitoringu przez...
Na stronie Berlińskiego Rzecznika ds. Ochrony Danych oraz Wolności Informacji ukazała się ciekawa informacja. Nowy Rzecznik, Pani Maja Smoltczyk wskazała, że RODO nie stosuje się do tradycyjnych spisów lokatorów (tzn. listy mieszkańców na klatce schodowej). Treść informacji w języku...
Komisja ds. Wolności i Informatyki (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL), nałożyła karę w wysokości 50 mln euro na Google za brak wyraźnego informowania użytkowników o tym, co robi z ich danymi, a metody zbierania informacji...
Na stronie internetowej Francuskiej Komisji ds. Wolności i Informatyki (francuski organ ochrony danych – dalej CNIL), pojawiła się informacja o nałożeniu kary na spółkę Bouygues Telecom. Jest to kolejna z serii kar nałożonych przez CNIL w związku z niezapewnieniem...
Rozpoczęcie stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) niesie za sobą istotną zmianę prawnego uregulowania instytucji znanej już na gruncie poprzedniego stanu prawnego, jaką jest powierzenie przetwarzania danych osobowych. Postanowienia RODO nakładają na strony umowy powierzenia znacznie więcej...
Kompleksowe szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych/Data Protection Officer KURS to ponad 35 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Termin i miejsce szkolenia:   21-25 stycznia 2019 ( łącznie 5 dni), godz. 9:00 - 16:00. Warszawa, Golden Floor Tower ul. Chłodna 51 Koszt szkolenia: 3 500...
Na stronie internetowej Biura Rzecznika ds. Ochrony Danych (tj. fińskiego organu nadzorczego), dostępne są interesujące wskazówki określające w jakich sytuacjach pracodawca może uzyskiwać dostęp do poczty elektronicznej pracownika. Fiński organ szczegółowo określił również w jakiej formie oraz przy zachowaniu...
Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w...

Popularne posty