Na stronie Urzędu Rzecznika ds. Informacji (ICO – brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych) ukazała się informacja o nałożeniu kary na spółkę Uber za niezapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Co ciekawe, Uber zdecydował się na zapłacenie hackerom, którzy wykradli...
OMNI MODO zaprasza na szkolenie: MONITORING PRACOWNICZY (szkolenie modułowe - 4h) Warszawa, 05 grudnia 2018 godz. 9:00- 13:00 Celem szkolenia jest prezentacja procesu prawidłowego wdrożenia i prowadzenia monitoringu w miejscu pracy, jego przesłanek, granic dopuszczalności, a także poprawnej komunikacji z pracownikami....

Ruszyły kontrole PUODO

W sierpniu bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział, że w ramach kontroli sprawdzi przestrzeganie przepisów RODO na podstawie wniesionych skarg i zgłoszonych naruszeń. Kontrole ruszyły, i to szybciej niż się spodziewano. Jak obecnie wygląda status kontroli przeprowadzonych...
KURS to ponad 35 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Termin i miejsce szkolenia:   26-30 listopada 2018 ( łącznie 5 dni), godz. 9:00 - 16:00. Kolejna edycja: 21-25 stycznia 2019 roku. Warszawa, Golden Floor Tower  (budynek AXA) ul. Chłodna 51 Koszt szkolenia: 3 500 zł...
Przetwarzanie danych osobowych jest procesem złożonym. Jego złożoność polega na tym, że angażuje z jednej strony czynnik ludzki (w procesie, o którym mowa, uczestniczą wszak pracownicy wszystkich szczebli danej organizacji), z drugiej zaś – pozaludzki (operacje przetwarzania odbywają się...
W ostatnim czasie na domenie internetowej Heskiego Rzecznika ds. Ochrony Danych oraz Wolności Informacji (https://datenschutz.hessen.de) pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie stosowania RODO.  Heska ustawa o ochronie danych osobowych była pierwszą tego typu ustawą na świecie...
We wtorek 6 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniający 168 innych ustaw, dostosowując je tym samym do zapisów RODO. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, które koordynuje te prace, Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który przygotował tak kompleksowe...
Francuska Komisja ds. Wolności i Informatyki (francuski organ ochrony danych – dalej CNIL), nałożyła karę w wysokości 50 000 euro na spółkę Dailymotion za niewystarczające zabezpieczenie danych użytkowników zapisanych na portal społecznościowy, zawierający pliki wideo.  W grudniu 2016 roku, opublikowano...
Analiza zagadnienia wykorzystania zdjęć z imprezy okolicznościowej jest co najmniej problematyczna. Rozpowszechnianie wizerunku jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i swoim zakresem obejmuje nie tylko kwestię ochrony danych osobowych, ale również ochrony dóbr osobistych uregulowaną w kodeksie cywilnym oraz rozpowszechnianie wizerunku uregulowane...
Brytyjski Rzecznik ds. Informacji (ICO– brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych) nałożył karę na spółkę Facebook w wysokości pół miliona funtów brytyjskich. Co ciekawe Rzecznik, Pani Elizabeth Denham wprost wskazała, że kara byłaby niechybnie wyższa gdyby naruszenie miało miejsce...

Popularne posty