Do niedawna Federacja Rosyjska posiadała system ochrony danych pod wieloma względami zbliżony do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Definicje danych osobowych, danych wrażliwych, przetwarzania oraz administratora danych (w Rosji znanego pod pojęciem „operator”), zasady przetwarzania danych, wymagania dotyczące bezpieczeństwa...
Prace nad nowelizacją obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, zwanej dalej ustawą, nabrały tempa w ubiegłym roku. Ich efektem było przyjęcie w marcu (pierwsza część) a następnie we wrześniu (druga część) projektu nowej ustawy wraz z projektem przepisów...
PROJEKT USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH SKIEROWANY NA KOMITET DO SPRAW EUROPEJSKICH RADY MINISTRÓW Po kilkumiesięcznych konsultacjach i pracach legislacyjnych Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 9 lutego skierowało na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych...
Zapraszamy na II edycję RIBAForum – RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt. Wyzwania ochrony danych w czasach nowych regulacji. 28.02-1.03.2018 r., Warszawa Z przyjemnością informujemy, że Omni Modo Sp. z o.o. objęła konferencję RIBA Forum 2018 patronatem merytorycznym. Nowe regulacje to ogromne wyzwania i obszar...
U progu zmiany GDPR to akt prawny kompleksowo regulujący kwestię ochrony danych osobowych, ujednolicający standardy w całej UE, wprowadzający nowe definicje i instytucje oraz rozszerzający kompetencje organów nadzorczych. Kwestią, która po głębszej lekturze tej regulacji wysuwa się na pierwszy plan,...
6 kroków, które możesz zrobić dzisiaj aby przygotować się do GDPR/RODO Już  25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR) - unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych według nowych unijnych przepisów powinno być priorytetem przedsiębiorców, gdyż...
Krajowa Komisja ds. Informatyki oraz Wolności – CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych) WYTYCZNE W SPRAWIE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO WEDŁUG PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA 679/2016 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)Wersja wrzesień 2017 – tłumaczenie nieoficjalne Czy są Państwo podmiotem przetwarzającym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia...
We wrześniu br. opublikowany został projekt  ustawy o ochronie danych osobowych(„projekt”) oraz projekt wprowadzający ustawę, zawierający obszerną propozycję zmian przepisów sektorowych. Wskazane regulacje mają na celu zapewnienie zgodności polskich przepisów z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych („GDPR”), które...
W Egipcie powstaje projekt pierwszej ustawy o ochronie danych osobowych. Dotychczas problematyka ochrony danych osobowych regulowana była na gruncie kilku aktów prawnych, w szczególności Konstytucji oraz kodeksu cywilnego. Egipcjanie posiłkują się również międzynarodowym prawem ochrony danych osobowych w szczególności...
Zbliżająca się data obowiązywania GDPR (25.05.2018 r.) spowodowała ogromne zamieszanie na rynku usług związanych z ochroną danych osobowych. Z jednej strony do gry włączyły się duże podmioty, które do tej pory nie zajmowały się tą tematyką, a z drugiej...

Popularne posty