GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Operator telekomunikacyjny ukarany za bezprawny marketing

Operator telekomunikacyjny ukarany za bezprawny marketing

Włoski organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych (Garante per la protezione dei dati personali) nałożył karę na włoską spółkę telekomunikacyjną – Vodafone Italia SpA – za bezprawne przetwarzanie danych osobowych milionów klientów w celach marketingowych. Kwota robi wrażenie – 12 251 601 euro (ok 55 000 000 złotych). Niezależnie od kary finansowej, spółka została również zobowiązana do wdrożenia odpowiednich rozwiązań w celu dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych do krajowych i unijnych przepisów w zakresie  ochrony danych osobowych. Jest to trzecia – co do wysokości – kara nałożona przez włoskiego regulatora.

Kontrola w spółce

Włoski organ nadzorczy wszczął postępowanie kontrolne w tej sprawie w związku z otrzymaniem od osób fizycznych setek skarg i zawiadomień związanych z bezprawnym marketingiem spółki Vodafone Italia. W toku tego postępowania regulator ustalił, że ukarany administrator dopuścił się poważnych naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych. Nie był on w stanie wykazać spełnienia wymagań dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w konsekwencji naruszył on zasadę rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO). Co zaskakujące, w ocenie organu nadzorczego, spółka stosowała niezgodne z prawem praktyki, nie tylko w stosunku do swoich klientów, ale także wobec innych użytkowników (lub potencjalnych użytkowników) usług łączności elektronicznej.

Postępowanie kontrolne wykazało, że ukarana spółka korzystała – w celu składania ofert marketingowych – z nieprawdziwych numerów telefonów lub numerów, które nie zostały zarejestrowane w odpowiednim włoskim rejestrze (the National Consolidated Registry of Communication Operators). W ocenie regulatora, taka praktyka Vodafone Italia może być związana z funkcjonującymi we Włoszech podejrzanymi tzw. call centres, które prowadzą działania o charakterze marketingowym, z pogwałceniem regulacji prawnych z zakresie ochrony danych osobowych.

Nie koniec grzechów spółki

Włoski organ nadzorczy wskazał, że ukarany administrator dopuścił się również naruszeń w zakresie zarządzania (zakup od podmiotów zewnętrznych) bazami danych, zawierających dane osobowe osób fizycznych. Bazy te zostały pozyskane od podmiotów trzecich przez partnerów handlowych Vodafone Italia i następnie – w ocenie regulatora – zostały przekazane ukaranej spółce bez pozyskania odpowiedniej zgody użytkowników. Co więcej, w świetle ustaleń kontrolnych, ukarany administrator niejako wymuszał na swoich klientach zarządzanie ich danymi osobowymi, bez zagwarantowania odpowiedniego zabezpieczenia tych danych. Taka sytuacja rodziła duże ryzyko naruszenia praw i wolności klientów spółki.

Nie tylko kara finansowa

Oprócz kary finansowej w znacznej wysokości, organ nadzorczy zobowiązał również spółkę Vodafone Italia do podjęcia szeregu działań, mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych. Spółka zobowiązana jest m.in. do wdrożenia odpowiedniego systemu, za pośrednictwem którego możliwe będzie wykazanie pozyskania skutecznej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Ukarany administrator będzie również musiał zagwarantować, że wszelki marketing będzie realizowany jedynie przez spółkę, z wykorzystaniem numerów zarejestrowanych w państwowym rejestrze. Organ nadzorczy nakazał także spółce wdrożenie bardziej rygorystycznych środków technicznych i organizacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych klientów.

Źródła:

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/aggressive-telemarketing-practices-vodafone-fined-over-12-million-euro_pl

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9485681

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter