GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Meta wykorzysta dane do szkolenia AI  – bez Twojej zgody

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Jak donosi NOYB Meta w ostatnim czasie zmieniła swoją politykę prywatności. Zamierza wykorzystać dane użytkowników (ich posty, zdjęcia itd.) do trenowania „technologii sztucznej inteligencji”. Wszystko nie na podstawie zgody, a uzasadnionego interesu prawnego Mety.

Meta wykorzysta dane do szkolenia AI  – bez Twojej zgody

Twoje dane dla AI

Nowa polityka prywatności Meta zakłada, że firma zamierza wykorzystać wszystkie publiczne i prywatne dane użytkowników zgromadzone od 2007 roku do dowolnych obecnych i przyszłych zastosowań związanych z „technologią sztucznej inteligencji”. Dotyczy to również wielu nieaktywnych kont na Facebooku, które zawierają duże ilości danych osobowych mimo braku aktywności użytkowników. Ponadto Meta planuje pozyskiwać dodatkowe informacje od różnych „stron trzecich” oraz zbierać dane z innych źródeł internetowych. Wyjątek stanowią jedynie czaty między użytkownikami.

Brak również szczegółowych informacji na temat celów „technologii AI”, co jest sprzeczne z wymogami RODO. Nowa polityka prywatności Meta potencjalnie zezwala na wykorzystanie danych w dowolnym celu, co jest niepokojące, ponieważ dotyczy danych osobowych około 4 miliardów użytkowników.

Na jakiej podstawie?

Meta w swojej polityce prywatności wskazuje, że ma uzasadniony interes prawny, aby wykorzystać dane użytkowników ten sposób. Podnosiła ona tę argumentację już wcześniej w kontekście wykorzystywania danych osobowych do celów reklamowych – jednak została ona odrzucona przez Trybunał Sprawiedliwości (w sprawie C-252/21). Teraz Meta wykorzystuje tę podstawę prawną raz jeszcze, tym razem aby uzasadnić szersze i bardziej asertywnie wykorzystywanie danych osobowych. Wydaje się to ewidentnie sprzeczne z orzecznictwem TSUE.

Użytkownicy, który nie chcą, aby Meta wykorzystywała wszystkie ich dane muszą wypełnić specjalny formularz opt-out. Sprawia to, że sprzeciw wobec przetwarzania jest niezwykle skomplikowany.

Sprzeciw

Pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/6359191084165019 można wnieść taki sprzeciw. Należy wpisać uzasadnienie, choć w praktyce jest on przez Meta rozpatrywany pozytywnie niezależnie od naszej argumentacji.

Meta Quest szpieguje w wirtualnej rzeczywistości (?)

Reakcja NOYB

Meta zamierza uruchomić przetwarzanie danych przy użyciu „technologii sztucznej inteligencji” od 26 czerwca 2024 r., a firma twierdzi, że nie będzie możliwości wycofania zgody na przetwarzanie ani usunięcia danych (jak przewiduje art. 17 RODO i „prawo do bycia zapomnianym”), NOYB zaapelowała o zastosowanie „trybu pilnego” zgodnie z art. 66 RODO do organów ochrony danych z 11 krajów europejskich (Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Polska i Hiszpania). Na tej podstawie w wyjątkowych okolicznościach, jeżeli organ nadzorczy uzna, że istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, może w drodze odstępstwa od mechanizmu spójności niezwłocznie przyjąć środki tymczasowe. Informuje o tych środkach i o powodach ich przyjęcia pozostałe organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, Europejską Radę Ochrony Danych i Komisję.

Sztuczna Inteligencja (AI) oczami organów nadzoru

Praktyki Meta

Meta i jej plany wykorzystania danych użytkowników wydają się sprzeczne z RODO i trzeba mieć nadzieje, że europejskie organy nadzorcze zareagują z odpowiednią stanowczością . Może to być też element szerszego trendu, zgodnie z którym  duże platformy społecznościowe chcą wykorzystywać dane  użytkowników do swoich własnych interesów. Warto więc się zastanowić jakie dane publikujemy w Internecie i czy chcemy, żeby ktoś z nich korzystał.

Źródło:

https://noyb.eu/en/noyb-urges-11-dpas-immediately-stop-metas-abuse-personal-data-ai

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies