GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Gigant chce ułatwić usuwanie danych osobowych

Udostępnij publikację:

Każda osoba, która chociażby otarła się o zagadnienie ochrony danych osobowych, z pewnością słyszała o przełomowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2014 roku. Chodzi oczywiście o sprawę C‑131/12, potocznie nazywaną sprawą „Google Spain”.

Gigant chce ułatwić usuwanie danych osobowych

W orzeczeniu tym TSUE przesądził o istnieniu prawa do usunięcia danych osobowych z wyników wyszukiwania w przeglądarce internetowej. Warto przypomnieć, że zanim w UE zaczęło funkcjonować RODO – a więc również w czasie rozstrzygania sprawy Google Spain –  tzw. prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych osobowych), nie było uregulowane wprost w przepisach. Przeszło 8 lat po wydaniu przez TSUE ww. wyroku i 4 latach stosowania RODO w UE, Google zapowiedziało, że stworzyło nowe narzędzie, które ułatwi i przyspieszy podmiotom danych realizację ich prawa do usunięcia danych osobowych. Gigant podkreślił jednak, że nie wszystkie wnioski, które otrzyma w tym zakresie, będzie mógł zrealizować. Czemu? O tym zaraz.

Powód usunięcia nieistotny

Spółka Google ogłosiła ostatnio, że wprowadza w życie nowe zasady i nowe narzędzia, umożliwiające osobom, których dane dotyczą, łatwe złożenie wniosku o usuniecie ich danych osobowych z wyników wyszukiwania. Co istotne, gigant wskazał, że wnioskodawca będzie mógł zażądać usunięcia jego danych osobowych, takich jak np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, czy też adres zamieszkania, nie podając przy tym jakiegokolwiek powodu swojego działania. Jest to nowość. Wskazuje się bowiem, że do tej pory Google wymagał nie tylko przedstawienia uzasadnienia wniosku, ale również przedstawienia dowodów (np. kradzieży tożsamości). Spółka zapowiedziała, że zamierza szybko rozpatrywać otrzymane wnioski, posiłkując się przy tym częściowo algorytmami.

Zwycięstwo Google w niemieckim sądzie

Prawo do zapomnienia nie jest absolutne

Zgodnie z RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma – co do zasady – obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. W praktyce często zdarza się, że osoby, których dane dotyczą błędnie postrzegają zakres tego uprawnienia, uważając, że można z niego skorzystać w każdym przypadku. Warto jednak zauważyć, że przepisy RODO – z jednej strony – wskazują okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych, zaś – z drugiej strony – określają sytuacje, w których prawo do bycia zapomnianym jest wyłączone. Na tę kwestię zwraca również uwagę spółka Google, która zastrzega, że pomimo wprowadzonych ułatwień, nie każdy wniosek o usunięcie danych osobowych zostanie zrealizowany. Gigant podkreślił, że każde żądanie zostanie indywidualnie przeanalizowane, w celu upewnienia się, że dane osobowe w konkretnym przypadku mogą zostać usunięte.

Usuwanie danych, a rozliczalność w Austrii

Źródło:

https://www.cnbc.com/2022/05/15/how-to-ask-google-to-remove-your-personal-data-from-its-search-results.html

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies