GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

EROD  – wzór formularza skargi oraz zalecenia w sprawie BCR-ów

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

 Na ostatnim posiedzeniu Europejskiej Rady Ochrony Danych został przyjęty wzór formularza skargi dla osób fizycznych. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie realizacji praw obywateli UE i usprawnienie rozpatrywanie tych skarg w sprawach transgranicznych.

EROD  – wzór formularza skargi oraz zalecenia w sprawie BCR-ów

Wzór skargi

Wzór umożliwia uwzględnienie różnic pomiędzy przepisami i praktyką dotyczącymi rozpatrywania skarg w poszczególnych krajach członkowskich. Organy nadzorcze mogą go stosować dobrowolnie i odpowiednio dostosować do swoich krajowych wymogów. Może być używany zarówno w przypadku, gdy skargę składa osobiście osoba fizyczna, jak i wtedy gdy złożona zostaje przez osobę trzecią, taką jak przedstawiciel prawny, podmiot działający w imieniu osoby fizycznej lub podmiot działający z własnej inicjatywy.

Wzór: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-06/edpb_20230620_templatecomplaintform_0.pdf

Wzór potwierdzenie odbioru

EROD wprowadziło jednocześnie nowy wzór potwierdzenia odbioru, który zapewnia skarżącemu informacje na temat procedur obowiązujących po złożeniu skargi i podkreśla jego prawo do skorzystania z efektywnego środka odwoławczego w przypadku, gdy organ nadzorczy wyda prawnie wiążącą decyzję.

Wzór:

https://edpb.europa.eu/system/files/2023-06/edpb_20230620_template_acknowledgement_of_receipt_0.pdf

Należy zaznaczyć, że wzory skargi i potwierdzenia przyjęte przez EROD nie zostały jeszcze przetłumaczone na język polski i dostosowane do naszego ustawodawstwa. UODO nie opublikowało jak na razie wersji polskiej.

Transfer danych do USA – co na to EROD?

Zalecenia dotyczące wiążących reguł korporacyjnych

Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych EROD zaakceptowało również ostateczną wersję zaleceń dotyczących wniosku o zatwierdzenie oraz elementów i zasad zawartych w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów (BCR-C). Te zalecenia stanowią aktualizację listy kontrolnej wymogów dotyczących BCR-C, która zawiera kryteria zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów (BCR-C) oraz integruje je ze standardowym formularzem wniosku o zatwierdzenie.

Celem zaleceń jest zapewnienie równych warunków dla wszystkich podmiotów składających wniosek o zatwierdzenie BCR. Dodatkowo te zalecenia dostosowują istniejące wytyczne do wymogów określonych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Schrems II.

Nadchodząca harmonizacja

EROD zaczął realizować swój postulat harmonizacji przepisów dotyczących postępowania w obszarze ochrony danych osobowych. Można się spodziewać, że w kolejnych miesiącach przedstawi kolejne wzory i rekomendacje, co  ułatwi nie tylko współpracę organów nadzorczych, ale również współpracę pomiędzy administratorami z różnych krajów UE.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2760

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies