GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Doświadczenia Łotewskiego organu po wdrożeniu RODO

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Doświadczenia Łotewskiego organu po wdrożeniu RODO

Jak już Państwa informowaliśmy, z okazji zakończenia pierwszego roku stosowania Rozporządzania 679/2016/UE postanowiliśmy wysłać kilka pytań do organów nadzorczych z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dotyczących ich doświadczeń zebranych przez ten okres. Dzisiaj mamy przyjemność przedstawić informacje, które uzyskaliśmy od organu nadzorczego z Łotwy, których tłumaczenie przedstawiono poniżej.  

W odniesieniu do wdrożenia RODO

Państwowy Inspektorat ds. Danych Łotwy (zwany dalej Inspektoratem) otrzymał w dniu 27 września 2019 r., email od Omni Modo Sp. z o. o. w sprawie zmian związanych z wdrożeniem RODO.

Inspektorat zapoznał się z Państwa pytaniami, dotyczącymi zmian w związku z wdrożeniem RODO oraz chciałby poinformować, że na koniec każdego roku Inspektorat przygotowuje roczne sprawozdanie z działań. Z tego względu, informacje dotyczące działań podjętych w związku z wdrożeniem RODO przez Inspektorat są podsumowane w sprawozdaniu z 2018 r. W związku z tym, odpowiadając na Państwa pytania, możemy przedstawić ogólne informacje dotyczące działań związanych z wdrożeniem RODO.

Informujemy Państwa, że po wdrożeniu RODO została przyjęta nowa ustawa krajowa (Ustawa w sprawie przetwarzania danych osobowych). Ustawa w sprawie przetwarzania danych osobowych zawiera przepisy dotyczące zadań oraz statusu Inspektoratu (https://likumi.lv/ta/en/en/id/300099-personal-data-processing-law ).

W odniesieniu do zmian doświadczonych przez Inspektorat po wdrożeniu RODO chcielibyśmy poinformować, że w 2018 r. Inspektorat otrzymał więcej zgłoszeń od wnioskodawców. Chociaż otrzymane zgłoszenia dotyczyły przetwarzania danych, nie wszystkie z nich zawierały informacje dotyczące możliwego naruszenia ochrony danych osobowych. Jednakże ilość postępowań wzrosła.

Jednym z najważniejszych zadań Inspektoratu po wdrożeniu RODO stała się komunikacja z opinią publiczną. W 2018 r. Inspektorat zorganizował konferencję oraz seminaria dotyczące wdrożenia RODO, które obejmowały tematy takie jak: zgodne z prawem przetwarzanie danych, wideo nadzór, audyt przetwarzania danych osobowych, itp. Proces przekazywania społeczeństwu informacji na temat RODO trwa.

W odniesieniu do pytań dotyczących obszarów, które wymagają dalszych działań oraz zmian organizacyjnych, Inspektorat chciałby poinformować, że głównym wyzwaniem oraz zadaniem jest zwiększenie zdolności Inspektoratu do skutecznego wykonywania jego funkcji oraz zadań, zgodnie z postanowieniami RODO.

Dodatkowo chcielibyśmy powiadomić, że informacje na temat sprawozdania rocznego za 2018 r. znajdują się w języku angielskim na stronie internetowej Inspektoratu: https://www.dvi.gov.lv/en/inspectorate/annual-reports/.

Wyrażamy nadzieje, że podane przez nas informacje będą pomocne.

Polecamy także: Wywiad z przedstawicielem Organu Nadzorczego z Estonii

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies