GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
6 września 2022

RODO test równowagi

RODO test równowagi

Test równowagi to mechanizm znajdujący zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Test równowagi musi być zastosowany za każdym razem gdy powołujemy się na prawnie uzasadniony interes. Jest to mechanizm, który ma ograniczać nadużywanie tej podstawy przetwarzania.

Stosując to narzędzie dokonuje się oceny, czy interes administratora lub strony trzeciej, przemawiający za przetwarzaniem danych, jest prawnie uzasadniony. Następnie sprawdza się czy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z tego interesu. Na końcu rozważamy czy interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie przeważają nad prawnie uzasadnionym interesem administratora lub strony trzeciej.

Negatywny wynik testu równowagi nie oznacza zawsze braku możliwości powoływania się na prawnie uzasadniony interes. W takim przypadku należy zmodyfikować proces przetwarzania, aby był mniej inwazyjny.

Administrator może zastosować pewne środki ochronne w celu złagodzenia wpływu przetwarzania na daną osobę. Przykładem takiego środka jest np. minimalizacja danych czy krótki okres retencji.

Retencja danych osobowych

Przykładem poprawnego zastosowania prawnie uzasadnionego interesu, jest przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego. Do czynności które są usprawiedliwione można zaliczyć również działania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa danych, sieci, czy też przesyłanie danych pracowników w celach administracyjnych.

Szczególna uwagę trzeba skierować na kwestię danych dzieci i uzasadnionego interesu. Istnieje pogląd, że ich dane nie mogą być w ogóle przetwarzane na podstawie tej przesłanki. Bowiem ich interesy, prawa i wolności będą zawsze mieć nadrzędny charakter względem interesu administratora.

Posłuchaj podcastu  pt. Nie Twój (prawnie uzasadniony) interes?, w którym eksperci Omni Modo  opowiedzą o podstawowej przesłance przetwarzania danych osobowych tj. prawnie uzasadnionym interesie.

Posłuchaj klikając TUTAJ

Udostępnij publikację:

Pozostałe artykuły


25 października 2022

11 października 2022

4 października 2022

29 września 2022

14 września 2022
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies