GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
4 listopada 2021

Nowe regulacje dotyczące sygnalistów

Na stronach rządowych pojawił się projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę o sygnalistach. To bardzo ważny krok, w kierunku pełnego uregulowania tej kwestii w Polsce.

Nowe regulacje dotyczące sygnalistów

Czy nie wystarczą obecne regulacje ?

Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka rozwiązań sektorowych, które związane są ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz innych nieprawidłowości. Można tutaj wymienić chociażby regulacje z ustawy  – Prawo bankowe. Art. 9 tej ustawy zobowiązuje banki do posiadania systemów wewnętrznych pozwalających zgłosić w sposób anonimowy naruszenia prawa lub standardów etycznych. Jednocześnie banki muszą zapewnić ochronę osobom zgłaszającym nieprawidłowości.

Jednak obecne rozwiązania mają charakter wybiórczy. Regulacje te nie zawsze też gwarantują sygnalistom odpowiednią ochronę. Dlatego konieczne jest wprowadzenie jednolitego aktu prawnego, który kompleksowo rozwiąże kwestię sygnalistów we wszystkich obszarach.

Przepisy dla sygnalistów coraz bliżej

Co znajdziemy w  nowej ustawie ?

Projektowana ustawa wskazuje warunki, które muszą zostać spełnione aby osoba zgłaszająca nieprawidłowości została objęta ochroną. Podstawowym warunkiem jest to, by sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie, w którym dokonuje on zgłoszenia.

Projekt ustawy wskazuje też główne obszary, jakie będą podlegać procedurom zgłaszania naruszeń. Są to m.in. zamówienia publiczne, obszar rynków finansowych, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, ochrona konsumentów, a także prywatność i ochrona danych osobowych.

W projekcie ustawy znajdziemy  również wyjaśnienia co oznacza ochrona osoby zgłaszającej oraz w jaki sposób powinna ona być wykonywana. Wskazuje także wymagania minimalne dla regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, który ma określać wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń.

W ustawie znajdziemy opis procedury zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu lub centralnemu. Organem centralnym określany jest organ administracji publicznej, który ma wspomagać proces zgłaszania nieprawidłowości. Jak wynika z przedstawionego projektu ustawy rolę organu centralnego pełnić będzie Rzecznik Praw Obywatelskich.

Organem publicznym jak wskazuje ustawa jest organ administracji publicznej, który przyjął procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w dziedzinie należącej do zakresu jego działania.

Unia Europejska będzie bronić sygnalistów

Co wynika z tego dla nas ?

Jeśli jesteś pracownikiem warto śledzić temat sygnalistów i opisanej ustawy by wiedzieć jakie masz prawa jeżeli dostrzeżesz nieprawidłowości w swojej organizacji. Jeżeli jesteś pracodawcą sprawdź czy rozwiązania wprowadzane ustawą dotyczą również Ciebie i czy nie powinieneś wprowadzić odpowiednich rozwiązań w swojej organizacji.

Zapraszamy do skorzystania z usług Omni Modo w zakresie ochrony sygnalistów

Zobacz, w czym możemy pomóc Twojej organizacji klikając TUTAJ

Udostępnij publikację:

Pozostałe artykuły


25 października 2022

11 października 2022

4 października 2022

29 września 2022
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies