GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
10 marca 2022

Francja doczekała się ustawy o sygnalistach

Francja doczekała się ustawy o sygnalistach

Z lekkim opóźnieniem, ale jest, 16 lutego 2022 roku francuski parlament przyjął ustawę, która wdraża unijna dyrektywę o ochronie sygnalistów. Co znajduje się w samym akcie? System ochrony sygnalistów, który powstanie we Francji na podstawie wprowadzonych właśnie przepisów będzie szerszy niż ten wynikający z dyrektywy.

Skąd całe zamieszanie?

Unijny ustawodawca widząc korzyści płynące ze zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników  wewnętrznie i konieczności ich ochrony przed działaniami odwetowymi postanowił przyjąć rozwiązania prawne, które wyznaczą minimalne standardy w tym zakresie. Dlatego też, 23 grudnia 2019 roku parlament Europejski i Rada UE przyjęli dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Przyjęta dyrektywy zobowiązywała kraje członkowskie do przyjęcia odpowiednich rozwiązań do połowy grudnia 2021 r. Francja podobnie jak wiele innych krajów, w tym Polska, nie zdążyła wdrożyć odpowiednich przepisów prawa, ale to właśnie się zmieniło.

Po francusku czyli jak?

Jak wspomniano wcześniej, Francja w swoich przepisach nie ograniczała się do wymagań minimalnych wskazanych w dyrektywie, ale w szerszym zakresie będzie ochraniać sygnalistów. Francuskie prawodawstwo przewiduje np. ochronę zgłaszającego nawet gdy nie dotyczy ono bezpośrednio naruszenia prawa krajowego czy unijnego o ile jednocześnie powoduje ono szkodę dla interesu publicznego.

Ustawa poszerza również krąg podmiotów, które mogą być chronione w związku z ich działaniami pomocowymi na rzecz sygnalistów m.in. o organizacje pozarządowe wspierające sygnalistów w dokonaniu przez nich zgłoszenia. Jak również, ustawa przewiduje faktyczne wsparcie sygnalisty np. w zakresie kosztów związanych z obsługą prawną czy wsparcie psychologiczne. Jednocześnie wobec osób, które dopuszczą się działań odwetowych wobec sygnalisty przewidywane są dotkliwe sankcje m.in. grzywna w wysokości do 60 tys. euro czy pozbawienie wolności do lat 3.

Jak sobie radzą inni?

W związku z opóźnieniami w wdrożeniu przepisów dyrektywy do porządków krajowych Komisja Europejska formalnie wezwała kraj pozostające w opóźnieniu do jak najszybszego wdrożenia odpowiednich przepisów krajowych. Pierwsze wezwanie z końca stycznia 2022 r. było skierowane do 24 krajów unijnych, w tym Polski. Na początku lutego kolejne wezwanie zostało skierowane do Szwecji i Portugalii, które przyjęły już przepisy krajowe, ale spotkały się one z krytyką Komisji Europejskiej. Obecnie jedynie Malta nie otrzymała wezwania, ale można spodziewać się, że i do tego kraju zostanie skierowane w związku z niejasnościami przyjętego aktu.

Zapraszamy do odsłuchania podcastu!

 

Źródło: https://www.ey.com/pl_pl/serwis-audytorow-sledczych/2022/02/francja-nowe-przepisy-chroniace-sygnalistow

https://www.ey.com/pl_pl/serwis-audytorow-sledczych/2022/02/dyrektywa-o-ochronie-sygnalistow

Udostępnij publikację:

Pozostałe artykuły


25 października 2022

11 października 2022

4 października 2022

29 września 2022
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies