GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

UODO przeciwny badaniom alkomatem

UODO przeciwny badaniom alkomatem

Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał komunikat, w myśl którego w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Przesądzać ma  o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Bada tylko uprawniony organ

W komunikacie wskazano, że dodany art. 221b Kodeksu pracy, który obowiązuje od 4 maja 2019 r. określa, że tzw. dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, pracodawca może przetwarzać, gdy pracownik bądź kandydat do pracy wyrazi na to zgodę i z własnej inicjatywy przekaże takie dane. W opinii UODO – z którą nie zgadza się część autorów – wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia.

Organ podkreśla, że okoliczności i zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ma to miejsce wtedy, gdy łącznie spełnione są dwa warunki:

Całość artykułu dostępna jest tutaj

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter