GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
8 czerwca 2021

Kara za brak współpracy z UODO

Kara za brak współpracy z UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych właśnie opublikował informacje o wydaniu kolejnej decyzji, w której nałożył administracyjną karę pieniężną na administratora za brak współpracy.

Tym razem Prezes UODO nałożył karę w kwocie ponad 22 tysięcy złotych na PNP S.A. (dawniej: Polski Dom Maklerski S.A.) za brak odpowiedzi na wezwania, które zostało uznane za brak współpracy administratora z organem i stanowi naruszenie RODO.

Do UODO wpłynęła skarga na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych skarżącego. W trakcie postępowania organ uznał, że konieczne jest uzyskanie wyjaśnień PNP S.A. Pomimo trzykrotnego przesłania wezwania na adres siedziby Spółki, nie zostały one odebrane. Zgodnie z brzmieniem art. 44 § 4 w zw. z art. 45 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Prezes UODO uznał pisma za doręczone Spółce. W związku z brakiem udzielenia wyjaśnień organowi, urząd wszczął postępowanie ex officio w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej.

W wyniku postępowania z urzędu, uznano że Spółka naruszyła przepisy art. 31 oraz art. 58 ust 1 lit. e RODO i w związku z tym naruszeniem została nałożona przedmiotowa kara na Spółkę.

Niezależnie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za brak współpracy z organem, dalej toczy się postępowanie, które zostało wszczęte na podstawie skargi i w nim również na Spółkę może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna.

Jest to kolejna kara nałożona za brak współpracy w urzędem, co jest o tyle zaskakujące, że UODO bada wnikliwie sprawy, a brak odpowiedzi wręcz zachęca do uruchomienia narzędzi, które są w gestii Prezesa UODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.23.2020

Polecamy także:

Naruszenie RODO i kolejna kara za brak współpracy

Kolejna kara za brak współpracy z organem nadzorczym

15.000 zł kary za brak współpracy z organem

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies