GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
15 czerwca 2021

Naruszenie RODO i kolejna kara za brak współpracy

Naruszenie RODO i kolejna kara za brak współpracy

Powoli możemy mówić o pewnej tradycji, że co wtorek możemy spodziewać się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych publikacji na temat kolejnej wydanej przez organ decyzji.

UODO poinformował, że nałożył następną administracyjną karę pieniężną w kwocie ponad 22 tysięcy złotych za brak współpracy z organem. Kara została nałożona na spółkę Funeda Spółka z o. o. Spółka prowadzi działalność w zakresie udzielania kredytów. Wysokość kary została określona w oparciu o art. 101a ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – szacunkową wielkość Spółki oraz specyfikę, zakres i skalę prowadzonej przez nią działalności.

Kara rekordowej wysokości za naruszenie przepisów RODO?

Jaki był stan faktyczny? Do organu wpłynęła skarga na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, które polegały na przekazaniu danych skarżącego do podmiotów trzecich oraz niezrealizowaniu wniosku skarżącego z art. 15 RODO – prawo dostępu do danych. W celu wyjaśnienia sprawy, urząd zwrócił się do Spółki o udzielenie wyjaśnień oraz ustosunkowanie się do skargi.

Kara za brak współpracy z UODO

UODO skierowało do Spółki dwukrotnie pisma, które zostały odebrane, ale pozostały bez odpowiedzi. Spółka została poinformowana o możliwości nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej za brak współpracy, ale w dalszym ciągu nie udzieliła wyjaśnień urzędowi.

W związku z brakiem współpracy, niezależnie od postępowania skargowego, organ wszczął postępowanie z urzędu o czym również poinformował Spółkę. Również i to pismo pozostało bez odpowiedzi.

Urząd uznał, że działania Spółki naruszają przepisy RODO i wskazał, że brak współpracy ze strony Spółki „skutkuje również nadmiernym i nieuzasadnionym przedłużaniem postępowania, co stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami rządzącymi postępowaniem administracyjnym”. Ponadto, działania Spółki uniemożliwiły uzyskanie UODO dostępu do informacji, które są niezbędne do realizacji jego zadań i rozstrzygnięcia sprawy w której wniesiono skargę na Spółkę.

15.000 zł kary za brak współpracy z organem

Działania Spółki w decyzji zostały uznane za naganne, mające dużą wagę ponieważ godziły w system ochrony danych osobowych. Co więcej działanie Spółki było ciągłe i długotrwałe, Spółka do chwili wydania decyzji nie udzieliła odpowiedzi na pisma UODO. UODO uznało, że brak reakcji Spółki miało charakter umyślny.

Zdaniem organu nałożenie administracyjnej kary pieniężnej jest jedynym środkiem, którym dysponuje, który umożliwi uzyskanie dostępu do informacji niezbędnych do właściwego przeprowadzenia postępowania.

A swoją drogą, czy mamy do czynienia z czarną serią, czy zmową upartych administratorów?

Źródło: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.25.2020

 

 

 

 

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies