GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Zakaz reklam behawioralnych dla Meta

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Europejska Rada Ochrony Danych w swojej ostatniej decyzji nakazała irlandzkiemu organowi nadzorczemu nałożenie na Meta  zakazu dotyczącego reklam behawioralnych opartych na uzasadnionym interesie prawnym lub umowie.

Zakaz reklam behawioralnych dla Meta

Kolejne kłopoty Meta

27 października, EROD wydała pilną decyzję, zobowiązując irlandzki organ ochrony danych, który jest wiodącym organem nadzorczym, do podjęcia ostatecznych kroków w ciągu dwóch tygodni w sprawie Meta Ireland Limited (Meta IE) i nałożenia zakazu przetwarzania danych osobowych w celach reklamy behawioralnej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie umowy i uzasadnionego interesu.

Decyzja EROD jest rezultatem wniosku norweskiego organu ochrony danych, Datatilsynet, którego celem jest uznanie i poszerzenie zakresu oraz wpływu tymczasowego zakazu, który pierwotnie został wprowadzony w Norwegii. Ten zakaz miał na celu ograniczenie działań Meta i początkowo obowiązywał od lipca, przy czym planowano początkowo, że wygasa on 3 listopada br.

Jak wskazuje przewodnicząca EROD Anu Talus:

Po dokładnym rozważeniu EROD uznała za konieczne poinstruowanie irlandzkiego organu nadzorczego o nałożeniu zakazu przetwarzania danych w całym EOG, skierowanego do Meta. Już w grudniu 2022 r. w wiążących decyzjach EROD wyjaśniono, że umowa nie jest odpowiednią podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przez Metę na potrzeby reklamy behawioralnej. Ponadto irlandzki organ nadzoru stwierdził, że Meta nie wykazała zgodności z nakazami nałożonymi pod koniec ubiegłego roku. Najwyższy czas, aby Meta dostosowała swoje przetwarzanie do obowiązujących przepisów i zaprzestała przetwarzania niezgodnego z prawem

Quo vadis Meta?

Należy zaznaczyć, że decyzja EROD nie oznacza całkowitego zakazu reklamy behawioralnej dla Meta. Jak sama korporacja ogłosiła w komunikacie – zamierza przechodzić na nową podstawę prawną przetwarzania dla obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego  – zgodę.

Organ nadzorczy zakazał organom publicznym korzystania z Facebooka

Ta nowa podstawa prawna nie oznacza jednak końca kłopotów Meta. EROD zamierza dalej analizować, jak faktycznie ta podstawa prawna jest realizowana oraz czy działania Meta w związku z tym są zgodne z RODO. Już teraz pojawiają się bowiem obawy, co do dobrowolności takiej zgody.

Trudny czas dla reklam behawioralnych

Posunięcia EROD wskazują, że złoty okres dla reklamodawców na platformach społecznościowych powoli się kończy. Działania Meta będą obecnie ukierunkowane na znalezienie takich rozwiązań w obszarze reklamy i zbierania danych osobowych użytkowników social mediów, które zapewniłyby zgodność z RODO i odsunęły ryzyko nałożenia kolejnych kar.

 

Źródło:

https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-urgent-binding-decision-processing-personal-data-behavioural-advertising-meta_en

https://about.fb.com/news/2023/10/facebook-and-instagram-to-offer-subscription-for-no-ads-in-europe/

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies