GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Wytyczne dotyczące ograniczenia praw podmiotów danych przyjęte przez EROD

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) poinformowała o przyjęciu wytycznych w sprawie ograniczeń praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 23 RODO. Dokument został zatwierdzony podczas październikowego posiedzenia plenarnego EROD, zaś uprzednio został poddany konsultacjom społecznym.

Wytyczne dotyczące ograniczenia praw podmiotów danych przyjęte przez EROD

Warto zwrócić uwagę, że art. 23 RODO umożliwia UE lub państwom członkowskim wprowadzenie – w wyjątkowych sytuacjach – ograniczeń stosowania niektórych przepisów RODO dotyczących praw osób, których dane dotyczą lub poszczególnych obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających. Przykładowo, zgodnie z RODO z instytucji tej można skorzystać m.in. w przypadku uznania, że jest to konieczne ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego lub publicznego.

Przepis ten początkowo nie znajdował szerszego zastosowania. Nabrał on jednak dużego znaczenia w świetle wybuchu pandemii COVID-19 i wiążących się z tym problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych na szeroką skalę przez organy publiczne. Warto zauważyć, że prace nad wytycznymi rozpoczęły się zaraz po ogłoszeniu przez Węgry decyzji o ograniczeniu zastosowania znacznej części przepisów RODO w związku z ogłoszonym w tym kraju stanem wyjątkowym.

EROD krytykuje węgierski dekret

Wytyczne mają pomóc w analizie

EROD poinformował, że wytyczne mają co do zasady pomóc w dokonaniu adekwatnej analizy kryteriów zastosowania ograniczeń w świetle Karty praw podstawowych i RODO. W wytycznych można znaleźć analizę przypadków wymienionych w art. 23 RODO. Opisano kiedy jest możliwe wprowadzenie ograniczeń oraz jakie prawa i obowiązki mogą potencjalnie zostać ograniczone. EROD podkreślił, że wytyczne wyjaśniają, w jaki sposób osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać ze swoich praw po zniesieniu wprowadzonych ograniczeń. Co istotne, określają one również potencjalne konsekwencje wiążące się z naruszeniem art. 23 RODO.

Opinie EROD w sprawie przekazywania danych do Wielkiej Brytanii

Ograniczenia należy interpretować wąsko

EROD zaleca, aby prawodawca unijny lub krajowy – przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu poszczególnych ograniczeń – przeprowadził test niezbędności i proporcjonalności. Ograniczenia można bowiem wprowadzać – jak zauważa EROD – jedynie w wyjątkowych okolicznościach i nie mogą one ograniczyć ochrony danych osobowych w całości. Co więcej, w przypadku wprowadzenia poszczególnych ograniczeń, osoby, których dane dotyczą muszą nadal mieć możliwość korzystania ze swoich praw w odniesieniu do przepisów których stosowanie nie zostało ograniczone. Po zniesieniu ograniczeń powinny zostać poinformowane o tym fakcie.

EROD podkreśla, że prawodawca krajowy przed przyjęciem lub wprowadzeniem jakichkolwiek ograniczeń jest zobowiązany do skonsultowania się z właściwym organem nadzorczym (por. art. 36 ust. 4 RODO). Ponadto, co istotne, wprowadzenie poszczególnych ograniczeń nie zwalnia administratorów z konieczności wykazania spełnienia w pozostałym zakresie zasady rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO).

Wytyczne mogą stanowić wskazówki dla kolejnych krajów, które chciałaby wprowadzić ograniczenia w oparciu o art. 23 RODO i uniknąć krytycznej opinii EROD jak było to w przypadku Węgier. Jesteśmy ciekawi, czy wytyczne pomogą kolejnym krajom czy wywołają efekt mrożący. Będziemy przyglądać się tej sprawie.

 Źródło:

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-guidelines-restrictions-data-subject-rights-under-article-23-gdpr_en

Treść wytycznych jest dostępna tutaj:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-102020-restrictions-under-article-23-gdpr_en

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies