GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Wymogi akredytacji UODO przekazane do konsultacji

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Wymogi akredytacji UODO przekazane do konsultacji

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) poinformował na swojej stronie internetowej, że rozpoczynają się konsultacje społeczne – opracowanych przez UODOWymogi akredytacji podmiotów monitorujacych kodeksy postępowania_PROJEKT. Konsultacje mają potrwać do 5 lipca br. Urząd zachęca do przesyłania wszelkich uwag i postulatów do przygotowanego dokumentu. Podkreśla on również, że udział w konsultacjach jest dobrowolny.

Wymogi akredytacji

Zgodnie z RODO (art. 41 RODO), monitorowaniem kodeksu postępowania może się zajmować podmiot, który dysponuje odpowiednim poziomem wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem kodeksu postępowania i został akredytowany w tym celu przez właściwy organ nadzorczy. Przepisy rozporządzenia obligują regulatora (UODO) do stworzenia wymogów akredytacji takich podmiotów i przedłożenia ich Europejskiej Radzie Ochrony Danych do zaopiniowania.

Wymogi UODO

UODO – w ślad za innymi organami nadzorczymi UE – przygotował projekt wymogów akredytacji i przekazał je do konsultacji społecznych. Urząd podkreślił w swoim komunikacie, że podmiot monitorujący akredytowany przez Prezesa UODO  pełni funkcje monitorujące, mające na celu kontrolę przestrzegania postanowień zatwierdzonych kodeksów postępowania.

UODO zaprasza do udziału w konsultacjach w szczególności twórców projektów kodeksów, instytucje biorące udział w ich konsultowaniu oraz specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Jednak warto podkreślić, że uwagi do projektu wymogów akredytacji UODO może złożyć każdy zainteresowany.

UODO poinformował również, że po analizie uwag otrzymanych w ramach konsultacji, projekt wymogów akredytacji zostanie przekazany do Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD, z wykorzystaniem mechanizmu spójności (art. 63 RODO).

Ważna kwestia

Wyraźny postęp UODO w zakresie prac nad wymogami akredytacji to dobra informacja dla wszystkich podmiotów pracujących nad projektami kodeksów postępowania. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z Wytycznymi EROD nr 1/2019 dotyczącymi kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących, aby kodeks został zatwierdzony, podmiot monitorujący lub podmioty monitorujące muszą zostać wskazane w kodeksie i akredytowane przez właściwy organ nadzorczy, jako podmioty, które są w stanie skutecznie monitorować kodeks. Brak opracowania i wdrożenia wymogów akredytacji podmiotów monitorujących może zatem uniemożliwić UODO zatwierdzenie jakiegokolwiek projektu kodeksu postępowania.

Przypominamy, że Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku, Kancelaria Osiej i Partnerzy oraz Omni Modo przygotowały kodeks postępowania dotyczący przetwarzania danych osobowych przez agencje badawcze. Kodeks został przekazany do zatwierdzenia Prezesowi UODO i z niecierpliwością czekaliśmy na wytyczne dotyczące akredytacji podmiotów monitorujących. Prześlemy nasze uwagi i zachęcamy do tego innych. Kodeksy to ważny krok w kierunku właściwego wdrożenia RODO.

Szczegóły kodeksu znajdują się tutaj

Uwagi do projektu wymogów akredytacji można przesyłać na adres e-mail wskazany przez UODO: dol@uodo.gov.pl; w tytule wiadomości należy wskazać hasło: „Konsultacje wymogów akredytacji”.

Wymogi akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania_PROJEKT

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies