GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

W Danii zakazano rządowej aplikacji „prawo jazdy”

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Duński organ ochrony danych zakazał rządowej aplikacji „Prawo Jazdy” dalszego przetwarzania danych osobowych 2,26 miliona obywateli, którzy w żaden sposób nie dołączyli do jej użytkowników.

W Danii zakazano rządowej aplikacji „prawo jazdy”

Co to za aplikacja?

W Danii aplikacja „Prawo Jazdy” jest cyfrową alternatywą dla fizycznego prawa jazdy i zawiera informacje o imieniu i nazwisku posiadacza prawa jazdy, dacie i miejscu urodzenia, obywatelstwie, numerze prawa jazdy, numerze paszportu, zdjęciu paszportowym, numerze ubezpieczenia społecznego, stanie zdrowia oraz danych dotyczących wyroków skazujących i przestępstw.

Bądź czujmy! Twój samochód wie o Tobie więcej niż myślisz!

Obywatel Danii złożył skargę do duńskiego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez Duńską Agencję ds. Administracji Cyfrowej (administratora danych) jego danych osobowych w aplikacji prawa jazdy, w której nie był zarejestrowany, ani z której nie korzystał. Stwierdzono, że administrator przetwarzał dane osobowe około 3,96 miliona obywateli Danii posiadających prawo jazdy, ale tylko 1,7 miliona zarejestrowało się w aplikacji, podczas gdy pozostała grupa nie rejestrowała się w niej.

Administrator uzasadnił te nadmierne przetwarzanie, ograniczeniem technicznym bazy danych praw jazdy, zbudowanej na przestarzałym systemie rządowym, przez który jest uzyskiwany dostęp do bazy danych. Wyjaśniono, że początkowo rozważano trzy możliwe rozwiązania dla aplikacji, ale tylko jedno z nich uznano za realistyczne. Przyjęte rozwiązanie spełniało określone wymagania operacyjne i wydajnościowe, umożliwiając jednocześnie udostępnienie obywatelom cyfrowego prawa jazdy, zaktualizowanego o najnowsze informacje.

Minimalizacja danych

Organ ochrony danych stwierdził, że administrator naruszył zasadę minimalizacji danych określoną w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Zasada ta powinna być przestrzegana, mimo że obecny system jest jedynym możliwym rozwiązaniem zgodnie z obecną infrastrukturą techniczną rejestru praw jazdy. Stwierdził ponadto, że potrzeby w zakresie dostępności wskazane przez administratora danych oraz sam fakt, że posiadanie aplikacji prawa jazdy jest wygodne dla obywateli, ponieważ mogą oni zostawić swoje fizyczne dokumenty w domu, nie mogą uzasadniać takiego przetwarzania. W związku z tym organ ochrony danych stwierdził, że przetwarzanie danych wszystkich posiadaczy ważnego duńskiego prawa jazdy nie jest uzasadnione, ponieważ administrator przetwarzał dane bardzo dużej liczby osób – około 2,26 miliona – które nie zapisały się aktywnie do aplikacji „Prawo Jazdy”. Organ zgodnie z art. 58 ust. 2 lit. f RODO, zakazał przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób, które nie dołączyły do aplikacji „Prawo Jazdy”.

Minimalizacja danych- warto pamiętać

Wielu administratorów wciąż ma często trudności ze zbieraniem i dalszym przetwarzaniem odpowiedniego zakresu danych.  Należy pamiętać, że minimalizacja zbieranych danych, choć pozbawia organizacje części informacji jest obowiązkiem wynikającym z RODO, w szczególności obniżającym ryzyka naruszenia praw i wolności osób.

Źródło:

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2023/nov/digitaliseringsstyrelsen-behandler-for-mange-personoplysninger-i-sin-administration-af-det-digitale-koerekort-

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies