GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Artykuły na temat: Przesłanki przetwarzania danych

Bez wątpienia znajdujemy się w chwili obecnej w bardzo trudnym okresie dla każdego przedsiębiorcy w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych.…

29 października 2017
Intensywne prace Grupy Roboczej art. 29, pod przewodnictwem Isabelle Falque-Pierrotin zaowocowały wydaniem opinii, dotyczącej przetwarzania danych osobowych w pracy. Stanowi ona uzupełnienie…

17 sierpnia 2017
Do końca marca podmioty biznesowe oraz osoby fizyczne mogą zgłaszać uwagi do przewodnika – instrukcji po GDPR (GDPR consent guidance), udostępnionego do…

21 marca 2017
W obszarze przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem kraje członkowskie Unii Europejskiej na podstawie art. 88 GDPR będą mogły wprowadzać własne regulacje. Ponieważ…

2 grudnia 2016

O tym się mówi

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach