GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

RZĄD PRZYJĄŁ USTAWĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

RZĄD PRZYJĄŁ USTAWĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 27 marca 2018 r., Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzającej Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO) oraz zastępującą obecnie obowiązującą Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

W projekcie przewidziano ustanowienie nowego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi obecnie istniejącego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto jednym z głównych założeń projektu jest usprawnienie prowadzonych przed organem postępowań administracyjnych, dotyczących naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych. Celowi temu służyć ma zniesienie dwuinstancyjności postępowań przed organem, co pozwoli na to, aby skarga złożona przez obywatela szybciej trafiła do sądu (tzn. bez ponownego jej rozpatrywania przez organ).

Prezes Urzędu będzie mógł kierować zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych oraz osób fizycznych wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Ponadto będzie mógł się zwracać do odpowiednich organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub o wydanie lub zmianę prawa w tym obszarze. Nowy organ będzie mógł również przyjąć rekomendacje dotyczące tego w jaki sposób należy zabezpieczyć dane osobowe, jednakże nie będą one wiążące i nie zwolnią podmiotów od samodzielnej oceny tego jakie środki należy zastosować w ich konkretnej sytuacji, ponieważ taki obowiązek nakłada na nie RODO.

Przyjęcie projektu ustawy przez Rząd nie oznacza, że przepisy zostaną ostatecznie uchwalone w takim kształcie. Projekt trafi teraz do Parlamentu, gdzie będzie osobno rozpatrywany przez Sejm oraz Senat, a następnie trafi do Prezydenta RP.

Chociaż w procesie tym możliwe są zmiany w poszczególnych przepisach, to jednak należy przyjąć, że nie powinny być one zbyt duże. Rozporządzenie 679/2016/UE zacznie obowiązywać 25 maja 2018 r., tak więc nie zostało wiele czasu na prace, jeżeli nowa ustawa ma wejść w życie w tym terminie.

Więcej znajdą Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/cyfryzacja/dane-osobowe-obywateli-beda-lepiej-chronione

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach