GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Przyjęcie planu działania na rok 2017 przez Grupę Roboczą art. 29

Udostępnij publikację:
Przyjęcie planu działania na rok 2017 przez Grupę Roboczą art. 29

3 stycznia 2017 r. Grupa Robocza art. 29 przyjęła kolejną część planu dotyczącą implementacji GDPR, jako uzupełnienie części ustalonej w 2016 r., wytyczając jednak nowe cele i wytyczne.
Prace Grupy Roboczej w roku 2016 skoncentrowały się wokół zagadnień przenoszalności danych, instytucji inspektora ds. ochrony danych oraz organów nadzorczych. Zalecenia i opinie zostały sformułowane dzięki współpracy i wymianie opinii z interesariuszami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w ochronę danych. Ich udział jest również zalecany w trakcie prac w 2017 roku.
W 2017 roku przewidziane są prace nad wytycznymi, rozpoczęte jeszcze w roku ubiegłym, dotyczące m.in. certyfikacji, przetwarzania danych łączącego się z wysokim ryzykiem czy kar administracyjnych. Ponadto będą prowadzone prace w związku z ustanowieniem struktur Europejskiej Rady Ochrony Danych, a także jej mechanizmu spójności.
Priorytetami Grupy w roku 2017 będzie podjęcie działań dotyczących zgody, profilowania i transparentności. W planach jest również aktualizacja wytycznych dotyczących transferu danych do państw trzecich oraz notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych.
W kwietniu i maju 2017 roku planowane są spotkania i konsultacje z przedstawicielami podmiotów biznesowych i społeczeństwa obywatelskiego.

————————————–
Źródło:
„Przyjęcie planu działania na rok 2017 r.”, komunikat prasowy, Bruksela, 16 stycznia 2017 r.

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies