GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Projekt nowych polskich przepisów o ochronie danych osobowych

Projekt nowych polskich przepisów o ochronie danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nową wersję projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowychzawierających propozycje zmian w ponad 130 aktach prawnych (m.in. w Kodeksie pracy,  ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie Prawo telekomunikacyjne). Celem przedstawionych projektów jest przygotowanie do stosowania w Polsce przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR). Ministerstwo Cyfryzacji publikując ww. projekty rozpoczęło jednocześnie ich konsultacje społeczne, które potrwają do 13 października 2017 r.

Polskie przepisy ochrony danych osobowych były w swojej historii kilkakrotnie aktualizowane, ale mimo wprowadzanych zmian, wciąż nie nadążały za zmieniającą się technologią, nie gwarantując tym samym właściwej ochrony obywatelom. Podobnie wyglądała sytuacja w innych państwach Unii Europejskiej. Stało się to powodem podjęcia wieloletnich prac UE, ukierunkowanych na reformę przepisów w celu zwiększenia poziomu ochrony prywatności obywateli przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów przedsiębiorców. I tak, po 4 latach intensywnych prac i konsultacji, 4 maja 2016 r. zostało opublikowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR/RODO), które będzie stosowane (również w Polsce) od 25 maja 2018 r.  Długi, bo dwuletni, okres od opublikowania, po którym nowe prawo będzie stosowane, wynika z ogromu zmian, jakich wymaga dostosowanie państw członkowskich do nowych zaleceń prawnych.

Projekty opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji są właśnie jednym z elementów dostosowania naszego kraju do nowej regulacji. Pod względem liczby aktów prawnych, które ulegną zmianie w związku RODO/GDPR, reforma przepisów ochrony danych osobowych jest jedną z największych w historii Polski w ostatnich latach.

W opublikowanym projekcie poruszono m.in. kwestię przetwarzania danych biometrycznych w sektorach: bankowym i ubezpieczeniowym oraz w obszarze zatrudnienia. Wkrótce przedstawimy Państwu szerszą analizę zaproponowanych zmian w przepisach. A dziś odsyłamy do materiałów źródłowych – czyli projektu przepisów zaprezentowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Projekty przepisów:

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Uzasadnienie do ustawy o ochronie danych osobowych

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych – Ocena Skutków Regulacji

Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – Ocena Skutków Regulacji

Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Więcej o unijnej reformie ochrony danych osobowych dowiesz się na szkoleniu Omni Modo

Ochrona danych osobowych i ogólne rozporządzenie unijne

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach