GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
3 października 2019

Niemieckie organy pracują nad dokumentem o nakładaniu kar

Autor: Przemysław Sierzputowski
Udostępnij publikację:
Niemieckie organy pracują nad dokumentem o nakładaniu kar

Na stronie internetowej Niezależnego Centrum ds. Ochrony Danych Kraju Saary (jeden z niemieckich organów nadzorczych w rozumieniu RODO) pojawiła się informacja dotycząca prac nad dokumentem odnoszącym się do nakładania kar pieniężnych w rozumieniu RODO.

Decyzja o jego przyjęciu ma być podjęta na początku listopada. Należy stwierdzić, że dokument taki bardzo by się przydał, szczególnie jeżeli faktycznie będzie on „systematyczny, przejrzysty oraz zrozumiały”, co zapowiadają niemieckie ograny.

Treść informacji w języku niemiecki, której tłumaczenie przedstawiono poniżej, jest dostępna tutaj.

Tłumaczenie

Konferencja Niezależnych Urzędów ds. Ochrony Danych na Poziomie Federalnym oraz Krajów Związkowych (DSK) pracuje obecnie nad projektem dotyczącym wymierzenia kar finansowych za naruszenia RODO przez przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia systematycznego, przejrzystego oraz zrozumiałego wymierzenia kar. DSK jasno informuje, że dokument nie został jeszcze przyjęty. Chodzi tutaj raczej o projekt, który będzie rozwijany. Dodatkowo, będzie on następnie wykorzystany do konkretnych postępowań dotyczących kar pieniężnych, tak aby przetestować jego praktyczność oraz odpowiedniość. Jednakże konkretne rozstrzygnięcia w trwających postępowaniach dotyczące kar będą podejmowane przede wszystkim w oparciu o kryteria art. 83 ustęp 2 RODO.

Projekt zostanie także zharmonizowany z projektami wymierzania kar z innych państw członkowskich UE. Art. 70 ust. 1 lit. g) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych wymaga takiej harmonizacji poprzez wypracowywanie wytycznych w sprawie wysokości kar pieniężnych.

Na poziomie europejskim, toczą się obecnie negocjacje dotyczące europejskiego projektu, który następnie, przynajmniej co do zasady, powinien być opublikowany w formie wytycznych. DSK wniosła swoje przemyślenia dotyczące wymierzania kar.

DSK zdecydowała na swojej konferencji w dniu 12 września 2019 r., że projekt dotyczący wymierzania kar powinien być przedmiotem dalszych prac na konferencji w Trewirze, która odbędzie się 3 oraz 4 listopada 2019 r. Tam zostanie podjęta decyzja dotycząca publikacji projektu dotyczącego nakładania kar, po jego uprzednim sprawdzeniu.

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies