GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
23 października 2019

Łotewski organ nałożył karę na sklep Internetowy

Łotewski organ nałożył karę na sklep Internetowy

Na stronie internetowej łotewskiego organu nadzorczego pojawiła się informacja o nałożeniu kary na sklep internetowy. Poniżej znajduje się tłumaczenie ww. informacji, której treść w języku angielskim jest dostępna tutaj.

26 sierpnia 2019 r. Dyrektor Państwowego Inspektoratu ds. Danych Łotwy (DSI) nałożył karę finansową w wysokości 7000 Euro wobec sprzedawcy internetowego za brak zapewnienia zgodności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), brak zgodności  z prawami osób, których dane dotyczą oraz za brak współpracy z organem nadzorczym.

Sankcje zostały nałożone na sprzedawcę, ponieważ nie wypełnił on obowiązku administratora, polegającego na wykonaniu wniosku osoby, której dane dotyczą oraz nie współpracował z DSI (sprzedawca nie przekazał DSI wnioskowanych informacji w określonym terminie ani nie zastosował się do zakazu wystosowanego przez DSI zgodnie z art. 58 ust. 2 lit. c) oraz g) RODO oraz art. 23 (łotewskiej) ustawy o przetwarzaniu danych osobowych.

DSI rozpoczęła postępowanie dotyczące skargi wobec sprzedawcy internetowego w związku z niezapewnieniem zgodności z prawami osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 17 RODO – prawo osoby, której dane dotyczą do uzyskania od administratora usunięcia jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z RODO administrator musi odpowiedzieć na wniosek osoby, której dane dotyczą oraz usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki.

W ramach postępowania DSI ustalił, że w 2018 r. skarżący kilkukrotnie zwracał się do sprzedawcy o usunięcie wszystkich jego danych osobowych, włącznie z numerem telefonu komórkowego skarżącego. Sprzedawca nie spełnił wniosku osoby, której dane dotyczą w sprawie usunięcia danych i nadal przetwarzał rzeczone dane osobowe (włącznie z numerem telefonu skarżącego).

Określając wysokość kary Dyrektor DSI wziął pod uwagę charakter, stopień poważności oraz czas trwania naruszenia, stopień współpracy z organem nadzorczym, liczbę osób, których dane dotyczą objętych naruszeniem oraz całkowity obrót roczny sprzedawcy w poprzednim roku fiskalnym (art. 83 ust. 5 lit. b) oraz e)).

[…]

Zapraszamy na szkolenie: ANALIZA KAR NAŁOŻONYCH PRZEZ ORGANY – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter