GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
7 października 2019

Francuska skarbówka będzie mogła zbierać dane z portali społecznościowych

Autor: Przemysław Sierzputowski
Udostępnij publikację:
Francuska skarbówka będzie mogła zbierać dane z portali społecznościowych

Na stronie internetowej Komisji ds. Wolności i Informatyki (francuski organ ochrony danych – dalej CNIL), pojawiła się informacja dotycząca nowych przepisów, pozwalających francuskim organom skarbowym na wyszukiwanie informacji, dotyczących oszustw podatkowych na stronach portali społecznościowych.

Treść informacji w języku francuskim, której tłumaczenie przedstawiono poniżej, jest dostępna tutaj.

CNIL przeanalizowała artykuł projektu ustawy finansowej na 2020 r. (art. 9 według wstępnej numeracji, który stał się art. 57 projektu złożonego do parlamentu), ustanawiający nowe, eksperymentalne przepisy dotyczący walki z oszustwami.

Polega on na pozwoleniu administracji skarbowej oraz administracji celnej oraz podatków pośrednich na zbieranie danych „powszechnie dostępnych”, upublicznionych w sieciach społecznościowych, jak również w ramach platform elektronicznych służących budowie relacji (jak np. Facebook, Le Bon Coin, Twitter, etc.) oraz wykorzystywanie tych danych za pomocą przetwarzania komputerowego.

Eksperyment ten, który ma trwać trzy lata, ma za zadanie wykrywać najpoważniejsze naruszenia.

Tego typu przepis jest czymś nowym. Oznacza on zmianę skali przetwarzania danych osobowych przez te urzędy. Oznacza on również zmianę technik przetwarzania oraz pozwala na rozwinięcie algorytmów, w celu lepszego ukierunkowania kontroli skarbowych, poprzez wykorzystywanie tych danych.

CNIL pragnie przypomnieć, że cele te są uzasadnione. Stwierdza również, że projekt zawiera pewne gwarancje (brak kontroli automatycznej na podstawie takiego przetwarzania, ograniczona ilość naruszeń, etc.).

Komisja chciałaby jednakże podkreślić, że przepis ten stanowi bardzo ważną kwestię, z punktu widzenia swobód, biorąc pod uwagę wpływ przepisu na życie prywatne oraz możliwe skutki dla swobody wypowiedzi w Internecie. Podkreśla ona konieczność interwencji legislatora, polegającej na ocenie zasadności takiego przepisu oraz, jeżeli okaże się to konieczne, na ustanowieniu reguł dotyczących podstawowych gwarancji przyznanych obywatelom, w zakresie korzystanie przez nich ze swobód publicznych.

W związku z tym, sformułowała ona wiele zastrzeżeń dotyczących (konieczności) zachowania ścisłej równowagi pomiędzy walką z oszustwami skarbowymi oraz poszanowaniem praw oraz swobód zainteresowanych osób. W szczególności, konieczne wydaje się doprecyzowanie ram przewidzianego przepisu (takich jak swoboda dostępu do danych, charakter planowanego przetwarzania oraz to, które dane powinny być zbierane) oraz wzmocnienie istniejących gwarancji. Komisja podkreśla w szczególności konieczność przeprowadzenia dogłębnej oceny poszanowania zasady proporcjonalności, przez powyższe organy: wykorzystywane mogą być jedynie te dane, które są rzeczywiście konieczne do wykrywania oszustw. Należy to zapewnić na każdym etapie, od opracowania tekstu aktu po jego stosowanie, w ramach jego testowania oraz po jego przyjęciu.

CNIL pozostanie szczególnie wrażliwa na następstwa tego aktu, jak również warunki skutecznego wprowadzenia przepisu.

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies