GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
28 stycznia 2020

Listy poparcia do KRS – WSA uchylił postanowienia PUODO

Listy poparcia do KRS – WSA uchylił postanowienia PUODO

Wyrokiem z 24 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienia o czasowym ograniczeniu przetwarzania danych osobowych wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Lista poparcia kandydatów do KRS

Trwa spór o dostęp do list sędziów popierających zgłoszenie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Pomimo wstępnych deklaracji Kancelarii Sejmu, licznych wniosków, a także wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2019 r. (sygn. akt I OSK 4282/18) – listy poparcia dla kandydatów do KRS nie zostały upublicznione. Postanowienie o czasowym ograniczeniu przetwarzania danych osobowych 29 lipca 2019 r. wydał także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i nakazał powstrzymanie się od upubliczniania danych oraz udostępniania ich w jakiejkolwiek formie innym podmiotom do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Działanie te wywołało szereg kontrowersji a 27 sierpnia 2019 r. oraz 20 września 2019 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargi te zostały zarejestrowane pod sygn. akt II SA/Wa 1927/19, II SA/Wa 2148/19 i II SA/Wa 2153/19, a następnie połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. akt II SA/Wa 1927/19.

Wyrokiem z 24 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ograniczenie przetwarzania danych osoby

W dniu 20 września 2019 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie zobowiązania Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Macieja Nawackiego, zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, poprzez nakazanie powstrzymania się od ich upubliczniania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie innym podmiotom do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Wyrokiem z 24 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dwa wyroki

W sprawach tych zostały wydane dwa wyroki, gdyż dotyczyły one dwóch różnych postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przedmiotem zaskarżenia w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1927/19 było postanowienie wydane w wyniku wszczęcia z urzędu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postępowania wobec Kancelarii Sejmu RP w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS. Natomiast przedmiotem zaskarżenia w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2154/19 było postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydane w wyniku wniesionego przez Macieja Nawackiego wniosku o wydanie postanowienia o ograniczeniu przetwarzania jego danych osobowych przez Kancelarię Sejmu RP, zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS.

Wydane wyroki są nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość ich zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Źródło: https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/1000/komunikat-w-sprawach-dotyczacych-skarg-na-postanowienia-prezesa-urzedu-ochrony-danych-osobowych.html?fbclid=IwAR0QB2oKpfwfjICNLnxeDYvRnOz2gKsk2EIiF9re7KvLaNHYc718DzYFaPE

Zapraszamy do przeczytania także: Listy poparcia członków KRS dostępne dla sądów?

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter