GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
4 czerwca 2019

ROK z RODO: IOD – rola, kompetencje, trendy, zarobki i metody poszukiwania pracy.

ROK z RODO: IOD – rola, kompetencje, trendy, zarobki i metody poszukiwania pracy.

Inspektor Ochrony Danych pełni obecnie istotną rolę w organizacjach, co wynika ze zmian legislacyjnych, wprowadzonych w ubiegłym roku. Krajowy koordynator reformy ODO w Ministerstwie Cyfryzacji ocenił, że w skali kraju zapotrzebowanie na inspektorów wynosi nawet 50 tysięcy, a jak pokazują obserwacje rynku – zainteresowanie firm ekspertami w tej dziedzinie nie maleje. Większość organizacji preferuje zatrudnienie inspektora niż zlecenie zadań w tym zakresie zewnętrznemu podmiotowi. Wyjątek stanowi wdrażanie systemów związanych z RODO, gdzie outsourcing jest bardziej powszechny.

Ochrona danych to młoda specjalizacja, która popularność i szczególne znaczenie w działalności biznesowej zyskała wraz z niedawnym wejściem w życie przepisów RODO. Wśród praktyków znajdziemy doświadczonych ekspertów, ale w większości są to mniej wyspecjalizowani profesjonaliści. W rekrutacjach na stanowisko IOD, gdzie liczy się doświadczenie w obszarze ochrony danych, przewagę mają więc kandydaci, którzy wcześniej pełnili pokrewną funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Atrakcyjnymi kandydatami są także osoby wywodzące się z branży prawnej.

Rosnące zapotrzebowanie na ekspertów w obszarze ochrony danych dyktuje jednak wiele pytań i wyzwań – zarówno dla firm, jak i dla kandydatów. Organizacje mierzą się z koniecznością znalezienia odpowiedzi na pytania o skuteczne sposoby rekrutacji inspektorów. Kandydaci natomiast – z poszukiwaniem pracy w zawodzie i oceną, które podmioty mogą być zainteresowane ich zatrudnieniem. Często pomimo doskonałej znajomości przepisów prawa, napotykają bowiem na trudności w dotarciu do potencjalnych pracodawców.

Kogo poszukują pracodawcy?

Cały artykuł dostępny jest tutaj

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach