GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych – od czego zacząć?

OphthaTherapy 1 / 2019

„Ochrona danych osobowych – od czego zacząć”?

STRESZCZENIE ARTYKUŁU

Niniejszy artykuł skupia się na wymogach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do prywatnych praktyk lekarskich. Rozpoczyna się od opisania 2 podstawowych funkcji, które może pełnić podmiot przetwarzający dane osobowe, tj. administratora oraz podmiotu przetwarzającego. Następnie przyporządkowano ww. role do lekarzy w zależności od charakteru ich pracy (w szpitalu lub w ramach prywatnej praktyki lekarskiej), wraz z opisem podstaw przetwarzania danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia.

Ostatnia część zawiera najważniejsze elementy ochrony danych, od których powinien zacząć każdy lekarz. Są nimi: wdrożenie odpowiednich technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa, przekazanie dokładnego obowiązku informacyjnego pacjentom, jak również wprowadzenie podstawowej dokumentacji dotyczącej danych osobowych, tj. rejestru czynności przetwarzania danych oraz procedury

Udostępnij publikację:
Ochrona danych osobowych – od czego zacząć?
Autorzy

mec. Tomasz Osiej

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies