GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia

Publikacja pod redakcją dr Macieja Kaweckiego oraz radcy prawnego Tomasza Osieja jest pierwszym tytułem na rynku dogłębnie przybliżającym wybrane, problemy unijnej reformy ochrony danych osobowych oraz wprowadzonych przez GDPR narzędzi prawnych rewolucjonizujących sektor ochrony danych osobowych.

Unia Europejska w swoich działaniach nowelizacyjnych dąży do kompleksowego odświeżenia i ujednolicenia unijnego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Reforma przepisów została wymuszona przez szybki postęp technologiczny i związane z tym zwiększenie wymiany danych między firmami na terenie Wspólnoty. Wzrasta zatem ryzyko, że prawo do wolności i ochrony prywatności jej obywateli może być zagrożone, szczególnie w przypadku, gdy Państwa członkowskie chronią dane osób w niejednolity sposób. Wprowadzone zmiany miały zniwelować ograniczenia i przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, ułatwiając tym samym rozwój i funkcjonowanie biznesu w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony i przestrzeganie praw do prywatności i ochrony danych obywatelom, konsumentom. Ogólne rozporządzenie (2016/679) o ochronie danych (RODO) zastępuje unijną dyrektywę 95/46/WE.

Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, obejmująca rozdziały I–VI pod redakcją dr Macieja Kaweckiego, przygotowana w większości przez naukowców zajmujących się tematyką ochrony danych czy ochrony prywatności, ma charakter doktrynalny i zawiera ogólne rozważania dotyczące reformy przepisów ochrony danych osobowych w UE. Druga część pod redakcją mecenasa Tomsza Osieja, obejmująca rozdziały VII–XII, ma wymiar bardziej praktyczny i została przygotowana przez zespół prawników Omni Modo zajmujących się ochroną danych na co dzień.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia
Redaktorzy

Dr Maciej Kawecki
r. pr. Tomasz Osiej

Autorzy

Dr hab. Agnieszka Grzelak
Dr Ewa Laskowska
Katarzyna Morawska
Dr hab. Marek Świerczyński

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies