GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych. Wybór zagadnień. Tomasz Osiej, Jarosław Trelka. Stan prawny na 1 lutego 2011

Publikacja jest zbiorem artykułów dotyczących wybranych najciekawszych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Ambicją autorów – praktyków , w większości byłych pracowników Biura GIODO, było przedstawienie w sposób klarowny ogółu problemów nurtujących administratorów danych. Autorzy omawiają zarówno przetwarzanie danych kadrowych jak i kwestie związane z rejestracją zbiorów danych. Nie omijają zagadnień nowych, które pojawiły się w związku ze zmieniająca się rzeczywistością, a więc monitoringu, czy ochrony danych osobowych w kontekście portali społecznościowych. Odrębnie omówione zostały zagadnienia transferu danych do kraju trzeciego czy kompetencji Generalnego Inspektora w odniesieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ciekawym, szczególnie z punktu widzenia organów administracji, będzie wykaz zbiorów danych, które podlegają obowiązkowi rejestracji.

Całą książką ze względu na zróżnicowaną tematykę artykułów jak i ich praktyczny walor będzie z pewnością bardzo przydatnych materiałem dla osób zawodowo zajmujących się realizacją obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych jak i tych którzy zdobytą wiedzę wykorzystują w celach naukowych, jak i w codziennym prywatnym życiu.

Ochrona Danych Osobowych. Wybór zagadnień. Tomasz Osiej, Jarosław Trelka. Stan prawny na 1 lutego 2011
Redaktorzy

Tomasz Osiej
Jarosław Trelka

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies