GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Plany regulacji reklamy politycznej w Internecie

Udostępnij publikację:
Plany regulacji reklamy politycznej w Internecie

Europejskie media donoszą, że Komisja Europejska (KE) pracuje nad regulacją prawną dotyczącą zaostrzenia zasad stosowania reklamy politycznej w Internecie, a dokładniej   wykorzystywania w tym zakresie tzw. mikrotargetingu (microtargeting). KE prowadzi aktualnie konsultacje publiczne. Wskazuje się, że przyszłe działania legislacyjne mogą zmierzać do wprowadzenia zakazu stosowania tej techniki marketingowej w określonych przypadkach.

Mikrotargeting może być szkodliwy

Mikrotargeting to technika często stosowana przez ugrupowania polityczne, która polega na analizie danych osobowych potencjalnych wyborców w celu ustalenia ich zainteresowań politycznych. Praktyka ta znajduje szerokie zastosowanie na kilku dużych portalach społecznościowych, w tym m.in. Facebooku i Twitterze, a swoją niechlubną sławę zyskała po ujawnieniu skandalu Cambridge Analytica w 2016 r.

KE poinformowała, że w jej ocenie konieczne jest przeprowadzenie debaty publicznej dotyczącej ewentualnego zakazania w określonych sytuacjach zastosowania w reklamie politycznej w Internecie niektórych praktyk, w tym m.in. mikrotargeting. Jak wskazała, działania te mają na celu ograniczenie szkodliwych lub wprowadzających w błąd praktyk marketingowych w tym zakresie. KE zapewniła jednocześnie, że równocześnie będzie współpracować z gigantami w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się szeroko pojętej dezinformacji i publikacji potencjalnie szkodliwych treści w Internecie.

EIOD za ograniczeniem reklamy ukierunkowanej

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – Wojciech Wiewiórowski – wskazał na początku lutego br., że w jego ocenie Unia Europejska (EU) powinna zakazać stosowania ukierunkowanej reklamy na platformach gigantów technologicznych w ramach prac nad przepisami nowego rozporządzenia o usługach cyfrowych (Digital Service Act).

W zaleceniach dotyczących projektowanego rozporządzenia o usługach cyfrowych (pełna treść opinii EIOD dostępna jest TUTAJ – https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/ sites/2/2021/02/10-02-2021-Opinion_on_Digital_Services_Act_EN.pdf), wskazał on, że mnogość zagrożeń związanych z ukierunkowaną reklamą w Internecie powinna skłonić do wprowadzenia dodatkowych przepisów wykraczających poza zasadę przejrzystości. W ocenie EIOD, takie środki powinny zmierzać do wprowadzenia zakazu stosowania ukierunkowanej reklamy w Internecie na podstawie wszechobecnego śledzenia, ale również do ograniczenia kategorii danych osobowych, które mogą być przetwarzane w celu targetowania podmiotów danych, w tym udostępniane reklamodawcom i stronom trzecim w tym celu.

Większa przejrzystość

KE – w ramach prac na rozporządzeniem o  usługach cyfrowych – zaproponowała między innymi wprowadzenie nowych obowiązków administratorów w zakresie przejrzystości wykorzystywania reklamy ukierunkowanej na wielkich platformach internetowych oraz samej jej treści. KE zaproponowała, aby nowe regulacje prawne dawały użytkownikom takich platform gwarancje otrzymania w każdym przypadku szczegółowych informacji o źródle reklamy, którą widzą w Internecie, jak również o tym, dlaczego dana osoba otrzymała konkretną reklamę. Takie przepisy bez wątpienia mogłyby mieć szczególne znaczenie w kontekście kampanii politycznych prowadzonych za pośrednictwem m.in. mediów społecznościowych.

Warto zauważyć, że projekt rozporządzenia o usługach cyfrowych wzbudza zainteresowanie nie tylko KE. Grupa posłów Parlamentu Europejskiego (Grupa S&D) przyjęła w ostatnim czasie jednolite stanowisko opowiadające się przeciwko stosowaniu spersonalizowanej reklamy internetowej (petycja w tej sprawie dostępna jest TUTAJ – https://adszuck.com/), starając się pozyskać szersze poparcie  w zakresie wprowadzenia całkowitego zakazania tej praktyki.

Konsultacje publiczne

Google – we wstępnej ocenie przekazanej KE – wskazał, że nie zezwala na „szczegółowe” mikrotargetowanie na swoich platformach internetowych, choć generalnie zezwala na kierowanie reklam wyborczych do szerokiej kategorii osób. Spółka co prawda nie poparła propozycji KE ograniczenia możliwości kierowania reklam wyborczych do użytkowników, niemniej wskazała, że w jej ocenie weryfikacja i udostępnianie informacji o stosowanych reklamach wyborczych jest niezbędne.

Źródła:

https://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-mulls-tougher-rules-for-microtargeting-of-political-ads/

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/10-02-2021-Opinion_on_Digital_Services_Act_EN.pdf

https://adszuck.com/

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies