GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Masowa inwigilacja w Internecie zatrzymana

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Przy pracy nad nowym prawem Komisja Parlamentu Europejskiego sprzeciwiła się obligatoryjnemu skanowaniu całej korespondencji internetowej z uwagi na zapobieganie niegodziwemu traktowaniu  dzieci w celach seksualnych, opowiadając się za możliwością monitorowania jedynie konkretnych osób.

Masowa inwigilacja w Internecie zatrzymana

Założenia Rozporządzenie CSAM

Przepisy mające na celu zapobieganie i zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, znane jako rozporządzenie CSAM (Child Sexual Abuse Material), regulujące sprawy związane z pornografią dziecięcą są obecnie procedowane w Komisji Europejskiej. Pierwotna wersja tych przepisów spotkała się z dużym sprzeciwem, gdyż zakładała m.in. masową inwigilację wszystkich wiadomości przesyłanych z wykorzystaniem dostawców usług telekomunikacyjnych. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przedstawiła jednak znaczące zmiany do przepisów rozporządzenia CSAM.

Propozycje komisji LIBE

W celu ochrony dzieci w Internecie nowe przepisy zobowiązałyby dostawców Internetu do oceny, czy istnieje znaczące ryzyko, że ich usługi będą wykorzystywane do niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w Internecie i do nagabywania dzieci, oraz do podjęcia środków w celu złagodzenia tego ryzyka. Członkowie komisji chcą, aby środki wprowadzone przez rozporządzenie, były ukierunkowane, proporcjonalne i skuteczne, a dostawcy powinni mieć możliwość decydowania, które z nich zastosować. Posłowie chcą również, aby strony pornograficzne posiadały odpowiednie systemy weryfikacji wieku, mechanizmy oznaczania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM) oraz moderację treści przez ludzi w celu przetwarzania tych zgłoszeń. Aby zapobiec nagabywaniu nieletnich w Internecie, posłowie proponują, aby usługi skierowane do dzieci domyślnie wymagały zgody użytkownika na niechciane wiadomości, miały opcje blokowania i wyciszania oraz wzmacniały kontrolę rodzicielską.

Przejęcie obowiązków IOD

Reklama_przejecie_obowiązków IOD

A co z inwigilacją?

W celu uniknięcia masowego nadzoru lub powszechnego monitorowania Internetu projekt rozporządzenia zezwalałby organom sądowym – w szczególnych przypadkach – na wydawanie ograniczonych czasowo nakazów, w celu wykrycia jakiejkolwiek CSAM i jej usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do niej, gdy zastosowane środki są niewystarczające. Ponadto członkowie komisji podkreślają potrzebę kierowania nakazów wykrywania do osób lub grup (w tym subskrybentów kanału) powiązanych z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych na podstawie „uzasadnionych podejrzeń”. W przyjętym tekście posłowie wykluczyli szyfrowanie end-to-end z zakresu nakazów wykrywania, aby zagwarantować, że komunikacja wszystkich użytkowników jest bezpieczna i poufna. Dostawcy będą mogli wybrać technologie, z których będą korzystać, o ile będą one zgodne z silnymi zabezpieczeniami przewidzianymi w prawie i będą podlegać niezależnemu, publicznemu audytowi tych technologii.

Nowa europejska instytucja i kolejne kary

Nowa wersja rozporządzenia proponuje powołanie Europejskiego Centrum Ochrony Dzieci, aby pomóc we wdrażaniu nowych przepisów i wspierać dostawców usług internetowych w wykrywaniu CSAM. Centrum gromadziłoby, filtrowało i dystrybuowało raporty CSAM do właściwych organów krajowych i Europolu. Centrum opracowałoby technologie wykrywania dla dostawców i utrzymywałoby bazę danych skrótów i innych technicznych wskaźników CSAM zidentyfikowanych przez organy krajowe.

Centrum wspierałoby również organy krajowe w egzekwowaniu nowego zbioru przepisów dotyczących niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, prowadzeniu dochodzeń i nakładaniu grzywien w wysokości do 6% światowego obrotu za nieprzestrzeganie przepisów.

Masowa inwigilacja na razie odchodzi w cień

Powyższe zmiany w rozporządzeniu CSAM ocenić należy pozytywnie, gdyż znacząco zmniejszają możliwość wprowadzenia masowej inwigilacji. Jeśli jednak kontrola sądowa w przypadku rozporządzenia CSAM byłaby analogiczna, jak przy kontroli sądowej podsłuchiwania obywateli, to organy ścigania mogłyby bez problemu powszechnie ją stosować. Miejmy jednak nadzieje, że każda kolejna próba odgórnego wprowadzenie takiej masowej inwigilacji spotka się z ostrym społecznym sprzeciwem.

 

Źródło:

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/9351603,europoslowie-mowia-stop-masowej-inwigilacji-w-internecie-znalezli-k.html

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies