GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
10 lutego 2021

WEBINAR: „RODO w zamówieniach publicznych 2021”

WEBINAR: „RODO w zamówieniach publicznych 2021”

Zapraszamy na bezpłatny webinar: „RODO w zamówieniach publicznych 2021”, który przybliży uczestnikom zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w systemie zamówień publicznych.

TERMIN: 25 lutego 2021

CZAS: 10:00 – 11:00

MIEJSCE: online platforma MS Teams (link do wydarzenia zostanie wysłany na 1 dzień przed webinarem)

ORGANIZATOR: GDPR.PL oraz Omni Modo

Formularz zapisu dostępny jest po kliknięciu ZAPISZ SIĘ

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje od 01 stycznia 2021 roku. Regulacja ta wprowadza szereg zmian oraz nowych rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych (począwszy od samego planowania postępowania, przez prowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego, aż do realizacji umowy oraz jej ewaluacji), część nowych rozwiązań obejmować będzie przetwarzanie danych osobowych i kwestie związane z ich ochroną.

Pamiętać należy, iż w postępowaniu prócz podstawowych danych w postaci danych kontaktowych, stanowiska służbowego, danych identyfikacyjnych, informacji w zakresie doświadczenia zawodowego przetwarzane są m.in. dane dotyczące niekaralności np. w przypadku członków zarządów spółek składających oferty, a także dane o stanie zdrowia poszczególnych osób, które mogą być zaangażowane w prace po udzieleniu zamówienia.

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu zamówieniowym mamy do czynienia z szerokim zakresem przetwarzania danych osobowych, w sposób naturalny znajdą tu także zastosowanie przepisy RODO.

Plan webinaru:

  • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – kiedy i gdzie przetwarzamy dane, na jakiej podstawie prawnej,
  • Realizacja obowiązków informacyjnych – jak, kiedy i wobec kogo należy wypełnić, czy są jakieś wyjątki,
  • Ograniczenia praw osób, których dane dotyczą – ograniczenia i wyłączenia realizacji praw, na kim spoczywają obowiązki, jak i kiedy należy realizować wnioski,
  • Realizacja praw osób, których dane dotyczą m.in. prawa dostępu do danych osobowych oraz sprostowania danych,
  • Konsekwencje naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Adresatami webinaru są:

  • pracownicy administracji publicznej,
  • pracownicy podmiotów udzielających zamówień publicznych związani z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych,
  • radcy prawni obsługujący postępowania przetargowe,
  • przedstawiciele wykonawców ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego,
  • osoby zainteresowane tematyką ochrony danych w zamówieniach publicznych.

Prowadząca: Karolina Nędzarek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo, Specjalista ds. Zamówień Publicznych w tym Ekspert ds. elektronizacji zamówień publicznych. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z interpretacją przepisów Prawa zamówień publicznych (zarówno krajowych jak i unijnych), wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe przez wiele lat zdobywała w podmiotach publicznych, współpracując zarówno z jednostkami centralnymi jak i samorządowymi.

ZAPISZ SIĘ

Webinar jest dostępny dla subskrybentów portalu GDPR.PL

Aby dołączyć do ich grona prosimy kliknąć tutaj

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel: + 48 502 109 114 lub adresem e-mail: redakcja@omnimodo.com.pl

 

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter