GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Prezes UODO nałożył 85.000 zł kary za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej

Prezes UODO nałożył 85.000 zł kary za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazał przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, zawiadomienie swoich pacjentów o naruszeniu ochrony danych osobowych. Oprócz tego został zobligowany do przesłania im zaleceń umożliwiających zminimalizowanie potencjalnych skutków incydentu.

Jak wykazało przeprowadzone postępowanie, przedsiębiorca nie zastosował się do nakazu organu nadzoru. W konsekwencji tego zaniechania PUODO wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmiot, co też ostatecznie się stało.

Czynnikami wziętymi pod uwagę przy nakładaniu kary były:

  • „długotrwały okres trwania naruszenia, co spowodowało zwiększone ryzyko zaistnienia negatywnych konsekwencji po stronie osób dotkniętych naruszeniem oraz
  • umyślny charakter naruszenia i niezadowalający stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia – przedsiębiorca nie stosował się do zaleceń Urzędu w trakcie postępowania”.

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1889

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter