GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Unieważnienie Privacy Shield, czyli Tarczy Prywatności UE-USA

Unieważnienie Privacy Shield, czyli Tarczy Prywatności UE-USA

Finał sporu pomiędzy irlandzkim organem ochrony danych osobowych, a Maximillianem Schremsem i Facebook Ireland. W dniu 16.07.2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie nr C-311/18, w którym unieważnił decyzję 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jak wynika ze stanowiska TSUE, amerykańskie przepisy nie zapewniają ochrony danych osobowych klientów spoza USA przed działaniami agencji bezpieczeństwa NSA. Podmioty danych nie mają możliwości weryfikacji, czy znajdują się pod nadzorem tej agencji.

Europejskie normy w zakresie prawa prywatności pozostają w kolizji z amerykańskimi przepisami w zakresie nadzoru, a utrzymanie takiego stanu rzeczy wiąże się z łamaniem podstawowych praw UE.

Wyrok stanowi rewolucję w zakresie przepływu danych pomiędzy UE a USA. W jego konsekwencji europejskie organy nadzoru będą musiały stanąć przed zadaniem oceny realnego poziomu standardów ochrony danych osobowych na terenie USA przed wydaniem decyzji o umożliwieniu przekazania danych do tego kraju.

Źródło:

https://noyb.eu/pl/node/189

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter