GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Trwają kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Trwają kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem upoważnionych pracowników,  przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów RODO.

Z nadsyłanych do redakcji informacji wynika, że – co nie powinno być zaskoczeniem – w przeważającej większości pokrywają się one z opublikowanym przez Urząd rocznym planem kontroli sektorowych na 2019 r. (https://uodo.gov.pl/pl/138/679).

Wydaje się jednak, że organizacje nie zdają sobie sprawy z kompetencji kontrolnych Urzędu, swoich obowiązków z tym związanych, a nawet nie są w stanie odróżnić postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych od kontroli przestrzegania przepisów – a także wskazać ich elementów i możliwych konsekwencji.

Kontrole w liczbach:

  • czas trwania kontroli: 30 dni
  • skład zespołu: 2-3 osoby
  • przeciętny czas inspekcji na miejscu: 3-5 dni
  • godziny przeprowadzania kontroli: od 600 do 2200
  • czas na podpisanie albo złożenie pisemnych zastrzeżeń do protokołu: 7 dni

W szczególności popularny jest mit, jakoby kontrola musiała być zapowiedziana, podczas gdy w rzeczywistości jest przeprowadzana po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją służbową, przy czym praktyce organ często wystosowuje pismo informujące o planowanej inspekcji. Daje to czas na przygotowanie dokumentów dla inspektorów, a także zapewnienie warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

Zespoły kontrolne skradają się zwykle z 2-3 osób, a sama kontrola na miejscu trwa około tygodnia. Do wizyty takiej i jej poszczególnych elementów, warto się jednak wcześniej rzetelnie przygotować.

Zapraszamy na szkolenie: Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach