GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
20 października 2021

Sygnaliści idą drogą wdrożenia RODO?

Sygnaliści idą drogą wdrożenia RODO?

Stało się, rozwiązał się worek z pytaniami. Sygnaliści idą drogą wdrożenia RODO? Oby nie.

Czy i Ciebie dotyczyć będzie nowa ustawa o sygnalistach? Jeśli posiadasz co najmniej 50 pracowników, to owszem. Będziesz musiał stworzyć wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń. Dotyczy to zarówno podmiotów prywatnych jak i publicznych. Pytanie, co to znaczy publiczne?

By zorganizować wewnętrzny kanał zgłoszeń konieczne będzie przyjęcie regulaminu.  Uchwalenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych powinno przebiegać w organizacji podobnie do przyjęcia regulaminu pracy. Czas – do 17 grudnia 2023 r.

Projekt przewiduje, że zgłoszenia mogą zostać dokonane anonimowo o ile zostanie to przewidziane w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych lub procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano liczne niedogodności z tym związane jak np. trudności z ochroną danych osoby zgłaszającej. Dlatego co do zasady pracodawca powinien znać tożsamość zgłaszającego z tym, że jego dane powinny być traktowane jako poufne. Tak więc poufność a anonimowość to nie to samo!

Unia Europejska będzie bronić sygnalistów

Choć ustawodawca w całym projekcie mówi o relacji pracownik – pracodawca. Równie jasno wskazano, że wszystkie rozwiązania dotyczą również osób związanych z podmiotem umowami cywilnoprawnymi (zlecenie, umowa o działo) jak i będących na tzw. samozatrudnieniu. Oni także mogą skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie jak i liczyć na podobną ochronę. Co ciekawe, ujawnienie nieprawdziwych informacji o naruszeniu jest zagrożone grzywną, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawieniem wolności do lat 3.

Do tego wszystkiego dochodzi także obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, którego pracodawca będzie administratorem i będzie miał obowiązek odnotowania każdego zgłoszenia. Okres przechowywania wpisu w rejestrze został określony na 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

Projekt przewiduje, że organem centralnym o którym mówi dyrektywa w Polsce będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich będzie możliwość dokonania zgłoszeń zewnętrznych. Organ będzie odpowiedzialny za przyjęcie zgłoszenia, wstępną weryfikację i przekazanie do właściwego organu, który będzie musiał zapoznać się z zgłoszeniem i zareagować.

No to pozostało zorganizować system i czekać na zgłoszenia. A może być jeszcze ciekawiej niż w przypadku RODO.

Zapraszamy na webinar

 

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia znajdują się TUTAJ

 

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies