GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Spotkanie z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Spotkanie z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

5 lutego 2020 r. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie z  Wojciechem Wiewiórowskim Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej oceny wprowadzenia RODO. Wspomniano, o planowanym w 2020 roku przeglądzie wdrożonych przepisów, w szczególności mechanizmu one stop shop czy też transferu danych do kraju trzeciego. Wskazano, iż wiele kontrowersji wzbudza nadal prawo do bycia zapomnianym i jego konsekwencje. Problem stanowią także przedłużające się prace nad rozporządzaniem ePrivacy, które miało stanowić regulację komplementarną do RODO.

Przepisy o ochronie danych obowiązują w 142 krajach a RODO stało się drogowskazem dla tych z nich, które są gospodarczo powiązane z UE. Stosowanie rozwiązań zaproponowanych przez RODO często napotyka jednak na istotne problemy związane ze zróżnicowanych charakterem poszczególnych systemów prawnych  (czego egzemplifikację stanowi Singapur). Nawet w ramach samej UE wykształcenie jednolitej praktyki napotyka na poważne problemy np. policja czeska zaleca by stosować  kamerki samochodowe, podczas gdy w Austrii jest to zabronione.

Intensywnych prac wymaga także obszar HR, gdzie pozostawiono państwom członkowskim swobodę legislacyjną, lecz który wymaga obecnie przynajmniej harmonizacji w zakresie podstawowych pojęć i instytucji.

Niestety nie uruchomiono certyfikacji na poziomie europejskim, ale zapewne poszczególne kraje będą pracować nad jej wprowadzeniem (przy czym dużo wątpliwości budzi certyfikacja całej organizacji). Nie podjęto także prac nad wprowadzeniem standardowych znaków graficznych, które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób przedstawiać miały sens zamierzonego przetwarzania i ułatwić/uprościć komunikację (art. 12 ust. 7 RODO). Rok 2020 zapowiedziano jako rok wielu nowych projektów w obszarze IT, e-commerce i związanej z tym ochrony danych.

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter