GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
20 lutego 2020

Prezes UODO zajmie się problemem handlu bazami danych

Prezes UODO zajmie się problemem handlu bazami danych

Pojawiające się informacje dotyczące występowania procederu handlu bazami danych zawierających dane osobowe klientów banków spotkały się z reakcją polskiego organu nadzoru. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystosował pismo do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Związku Banków Polskich.

Pismo miało na celu weryfikację, czy wspomniane instytucje podjęły działania służące minimalizacji zjawiska wykorzystywania danych osobowych klientów przez pracowników w sposób nielegalny. Prezes wskazał w nim potrzebę kontroli przestrzegania procedur ochrony danych oraz rozliczalności pracowników w tym zakresie.

Odpowiedzi udzielone przez Prezesa ZBP oraz Przewodniczącego KNF wskazują, że instytucje od lat podejmują inicjatywy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacjom przetwarzanym przez podmioty objęte nadzorem. Jak zauważył Prezes ZBP – w celu eliminacji nielegalnego handlu danymi konieczne jest współdziałanie zarówno administratorów danych jak i regulatorów rynku i organów ścigania.

W celu neutralizacji nowych zagrożeń dla rynku finansowego, zgodnie z wypowiedzią Przewodniczącego KNF, utworzony zostanie „jednolity model oceny ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa podmiotów nadzorowanych”.

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1388

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter