GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Polska sygnatariuszem  Konwencji 108+

Polska sygnatariuszem  Konwencji 108+

Na odbywającym się 16 maja 2019 r. w Helsinkach Szczycie, Minister Spraw Zagranicznych, prof. dr hab.  Jacek Czaputowicz, podpisał Protokół zmieniający Konwencję o ochronie osób w związku
z przetwarzaniem danych osobowych.

Protokół aktualizuje Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, zwaną również Konwencją 108, która jest jedynym istniejącym traktatem międzynarodowym, dotyczącym prawa jednostek do ochrony ich danych osobowych. Protokół ten wzmacnia zasady ochrony danych Konwencji 108 i uwzględnia dodatkowe zabezpieczenia, w celu sprostania wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych, wynikającym z nowych technologii i praktyk. Rozszerza również rolę Komitetu Konsultacyjnego, który będzie monitorował, czy Strony skutecznie wdrażają postanowienia zaktualizowanego traktatu.

Przypomnijmy, że 12 marca 2019 r. Parlament Europejski przyjął zalecenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej, w których wskazał, że proponowane przez Radę Europy zmiany są w pełni zgodne
z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podkreślono, że wychodzą one naprzeciw wyzwaniom, jakie ochrona danych napotyka w „erze cyfrowej” w związku z szybkim rozwojem technik informatycznych. W wymiarze praktycznym zmieniona konwencja ułatwi m.in.: bezpieczną wymianę danych osobowych między państwami, które do niej przystąpią.

Więcej informacji na temat zmodernizowanej Konwencji znajduje się tutaj: https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108/modernised

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/408/992

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter