GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
7 stycznia 2020

Ochrona dobra dzieci wyłącza bezprawność nagrań bez zgody

Ochrona dobra dzieci wyłącza bezprawność nagrań bez zgody

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego, nagranie nauczycielki, jeżeli zachodzi podejrzenie stosowania przemocy wobec dzieci, nie jest naruszeniem jej dóbr osobistych.

Działania w zakresie nagrania, udostępnienia materiału rodzicom oraz dyrekcji, jak też jego upublicznienie na zebraniu uzasadnione były interesem publicznym.

Wobec nauczycielki zachodziły obawy co do stosowanych przez nią metod wychowawczych. Dotyczyły one między innymi stosowania gróźb oraz przemocy fizycznej. W celu weryfikacji oskarżeń rzeczona nauczycielka została nagrana przy pomocy dyktafonu, a zapis odtworzono rodzicom oraz dyrekcji. Wskutek tego osoba odpowiedzialna za udostępnienie nagrania została pozwana o naruszenie dóbr osobistych. Zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji nie przyznał jednak racji powódce. Zabezpieczenie interesów dzieci było bowiem nadrzędne względem potencjalnego naruszenia dóbr osobistych nauczycielki.

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies