GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
9 września 2021

Nowe uprawnienia pracodawcy w związku z Covid-19!

Nowe uprawnienia pracodawcy w związku z Covid-19!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano założenia do nowelizacji ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami proponuje się wyposażenie pracodawców w dodatkowe uprawnienia związane z funkcjonowaniem w pandemicznych warunkach. Nowe rozwiązania ustawowe przewidują, że pracodawca, może uzyskać informacje dotyczące:

  1. faktu zaszczepienia,
  2. przebycia zakażenia SARS-CoV-2,
  3. posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

W projektowanych przepisach planuje się także  aby w stosunku do osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 pracodawca mógł:

  1. delegować tę osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy,
  2. delegować tę osobę do innego rodzaju pracy,
  3. skierować tę osobę na urlop bezpłatny!!!

Zgodnie z założeniami projektu wynagrodzenie przy skierowaniu do innego rodzaju pracy ma odpowiadać temu rodzajowi pracy.

Pracodawca prowadzący rekrutację będzie zgodnie z nowymi regulacjami miał też  możliwość oczekiwania powyższych informacji od osoby ubiegającej się o pracę.

Warto dodać, że nowelizacja ustawy wprowadza też ważne rozwiązania  w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do osób zaszczepionych na COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym czasowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie podlegałby takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego.

Projektodawca wziął także po uwagę kwestię weryfikacji osób i przetwarzania ich danych osobowych w tym celu. Dla weryfikacji statusu zdrowotnego danej osoby  będzie istniała możliwość użycia aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywania zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia. Będą one mogły być wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny. Fotografie będą pochodzić z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

Szokująca kradzież danych osobowych pacjentów z COVID-19

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350955

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter