GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
11 grudnia 2019

Naruszenie prywatności ucznia przez nauczyciela w Austrii

Naruszenie prywatności ucznia przez nauczyciela w Austrii

Austriacki Urząd d. Ochrony Danych przeprowadził ciekawe postępowanie, dotyczące kwestii poinformowania przewodniczącego klasy przez nauczyciela o dokładnych ocenach innego ucznia. Chociaż Urząd uwzględnił, że powody takiego działania – tj. wyjaśnienie nieporozumień w klasie, były zrozumiałe, to jednak uznał, że doszło do naruszenia zasad ochrony danych.

Poniżej przedstawiono tłumaczenie informacji, która w języku niemieckim jest dostępna tutaj.

W decyzji z dnia 2 sierpnia 2019 r., GZ: DSBD123.594/0003-DSB/2019, Urząd ds. Ochrony Danych w ramach postępowania skargowego musiał wyjaśnić, czy doszło do naruszenia prawa do poufności skarżącej przez jej przeciwnika w postępowaniu, tj. jej nauczyciela, który poinformował przewodniczącego klasy o dokładnym zestawieniu jej ocen szkolnych, żeby rozwiać wątpliwości w klasie. Urząd ds. Ochrony Danych stwierdził na początku, że ingerencja w prawo podstawowe do poufności danych może nastąpić w każdej formie, również poprzez udzielenie informacji ustnie.

Następnie ustalił, że również przy ocenach szkolnych chodzi o dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO. Urząd ds. Ochrony Danych nie uznał jednak, że dane udostępnione przewodniczącemu klasy były powszechnie dostępne. Tematem rozmowy pomiędzy stroną, przeciw której wniesiono zażalenie, a przewodniczącym klasy nie były jedynie oceny szkolne skarżącej jako takie, jednak również szczegółowe informacje na temat otrzymania tych ocen. Tego typu podejście nie zostało przewidziane w § 6 ustęp 2 (austriackiego) Rozporządzenia w sprawie oceny postępów, na które powołała się strona.

Nie można przyznać racji stronie, która argumentuje, że nie udostępniła żadnych istotnych nowych informacji. Organ ds. Ochrony Danych opiera się na tym, że przewodniczący klasy z pewnością nie znał dokładnego zestawienia ocen i z pewnością doszło do udzielenia nowych informacji. Tak więc należy potwierdzić, że dane te wymagały ochrony. Urząd ds. Ochrony Danych nie pomija tego, że poinformowanie przewodniczącego klasy powodowane było zrozumiałymi powodami, tj. wyjaśnieniem nieporozumień w klasie, jednakże chodzi tutaj o wybór udzielenia informacji na temat dokładnego zestawienia ocen jako odpowiedniego do tego środka. Na tej podstawie, Urząd ds. Ochrony Danych doszedł do wniosku, że doszło do naruszenia prawa do zachowania poufności.

Niniejsza decyzja nie jest prawomocna.

 

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies